Sanacija

Sanacija je postupak restrukturiranja koji sanacijsko tijelo provodi nad investicijskim društvom, središnjom drugom ugovornom stranom ili središnjim depozitorijem (dalje: financijske institucije) u odnosu na koje je nadležno tijelo utvrdilo da propada ili će vjerojatno propasti, pod uvjetom da je provođenje tog postupka u javnom interesu.

Smatra se da je postupak sanacije u javnom interesu ako ga je potrebno provesti za postizanje jednog cilja sanacije ili više njih, ako im je razmjeran te ako se u redovnom postupku zbog insolventnosti ne bi u jednakoj mjeri postigli ciljevi sanacije.

Sanacija je moguća u slučaju kad sanacijsko tijelo utvrdi opravdanost i provedivost provođenja postupka sanacije primjenom nekog od sanacijskih instrumenata i ovlasti, kako bi se izbjegle štetne posljedice za financijski sustav Republike Hrvatske, druge države članice ili Europske unije u cjelini, a u cilju osiguravanja kontinuiteta ključnih funkcija te financijske institucije.

Pri primjeni sanacijskih instrumenata ili izvršavanju ovlasti za sanaciju sanacijska tijela uzimaju u obzir opća načela sanacije i ostvarivanje ciljeva sanacije.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), uz Hrvatsku narodnu banku, jedno je od nacionalnih sanacijskih tijela u Republici Hrvatskoj.