Izvješća neovisnog revizora

Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Hanfe objavljuju se u skladu s odredbama članka 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 121/14).