Organizacijska struktura

 

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman ante.zigman@hanfa.hr
Članica Upravnog vijeća ​Ilijana Jeleč ilijana.jelec@hanfa.hr
Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća dr. sc. Tomislav Ridzak tomislav.ridzak@hanfa.hr
Član Upravnog vijeća Jurica Jednačak jurica.jednacak@hanfa.hr 
Član Upravnog vijeća Antun Palarić antun.palaric@hanfa.hr
Ured za sudske postupke    
Direktor Ureda Krešimir Brkljačić kresimir.brkljacic@hanfa.hr
Ured za licenciranje    
Direktorica Ureda Vinka Tetlo vinka.tetlo@hanfa.hr
Ured za unutarnju reviziju    
Direktorica Ureda Jadranka Bošnjak jadranka.bosnjak@hanfa.hr
Ured za informacijsku sigurnost    
Direktor Ureda Dražen Kramarić nadzor.is@hanfa.hr
Ured za sprječavanje pranja novca    
Direktorica Ureda Senada Durrigl senada.durrigl@hanfa.hr
Ured za komunikacije    
Direktorica Ureda Helena Ilić helena.ilic@hanfa.hr
Ured za sanaciju    
Direktorica Ureda Ksenija Milošević  ksenija.milosevic@hanfa.hr 
Ured za usklađenost poslovanja    
Direktor Ureda    

Ured glavnog tajnika

Glavna tajnica Vesna Kadić vesna.kadic@hanfa.hr
Direkcija za financije i planiranje    
Voditeljica Direkcije Nataša Kulakowski natasa.kulakowski@hanfa.hr
Direkcija za opće i administrativne poslove    
Voditeljica Direkcije Daria Tonai daria.tonai@hanfa.hr
Direkcija za informatičke tehnologije    
Voditelj Direkcije Mario Križnjak mario.kriznjak@hanfa.hr
Direkcija za razvoj aplikacijskih sustava    
Voditeljica Direkcije Jasminka Jurašković jasminka.juraskovic@hanfa.hr
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima    
Voditelj Direkcije Mario Ravlić mario.ravlic@hanfa.hr

Sektor za superviziju fondova i investicijskih društava

Direktorica Martina Verić martina.veric@hanfa.hr
Direkcija za superviziju investicijskih fondova i investicijskih društava  
Voditeljica Direkcije Minela Baraković Šaban  minela.barakovic.saban@hanfa.hr 
Direkcija za superviziju mirovinskih fondova    
Voditeljica Direkcije Irena Mračić irena.mracic@hanfa.hr

Sektor za sistemske rizike i zaštitu potrošača

Direktorica Sektora Ivana Herceg ivana.herceg@hanfa.hr
Direkcija za praćenje zaštite potrošača i edukaciju    
Voditelj Direkcije Ivan Mučnjak ivan.mucnjak@hanfa.hr
Direkcija za sistemske rizike    
Voditelj Direkcije Mario Bambulović mario.bambulovic@hanfa.hr

Sektor za superviziju tržišta kapitala

Direktorica Sektora Ksenija Petričević ksenija.petricevic@hanfa.hr
Direkcija za superviziju tržišne infrastrukture i zlouporabe tržišta    
Voditeljica Direkcije Tajana Labudović tajana.labudovic@hanfa.hr
Direkcija za superviziju izdavatelja    
Voditeljica Direkcije Andreja Hašček andreja.hascek@hanfa.hr

Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa

Direktorica Sektora Ljiljana Marić ljiljana.maric@hanfa.hr
Direkcija za superviziju osiguranja    
Voditeljica Direkcije Petra Simić petra.simic@hanfa.hr
Odjel za nadzor osiguranja    
Voditelj Odjela Branimir Bašić branimir.basic@hanfa.hr
Odjel za praćenje usklađenosti osiguranja    
Voditelj Odjela Tanja Đenić Šimundić Tanja.Djenic@hanfa.hr
Direkcija za analizu osiguranja    
Voditeljica Direkcije Iva Ivanković iva.ivankovic@hanfa.hr
Odjel za analizu izvještaja osiguranja    
Voditeljica Odjela    
Odjel za aktuarsku analizu    
Voditeljica Odjela Suzana Dumančić suzana.dumancic@hanfa.hr
Direkcija za superviziju leasinga i faktoringa    
Voditelj Direkcije Ivan Budiša ivan.budisa@hanfa.hr
Odjel za nadzor leasinga i faktoringa    
Voditelj Odjela Paul Švaljek paul.svaljek@hanfa.hr
Odjel za analizu izvještaja leasinga i faktoringa    
Voditelj Odjela    

Sektor za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju

Direktorica Sektora Anamarija Staničić anamarija.stanicic@hanfa.hr
Direkcija za harmonizaciju domaćih propisa    
Voditeljica Direkcije Sandra Opačić sandra.opacic@hanfa.hr
Direkcija za međunarodne propise i suradnju    
Voditeljica Direkcije Martina Librenjak martina.librenjak@hanfa.hr