Organizacijska struktura

 

Upravno vijeće

Predsjednik Upravnog vijeća dr. sc. Ante Žigman sandra.palic@hanfa.hr
Zamjenik Predsjednika Upravnog vijeća Antun Palarić sandra.palic@hanfa.hr
Član Upravnog vijeća dr. sc. Tomislav Ridzak sandra.palic@hanfa.hr
Članica Upravnog vijeća Ilijana Jeleč sandra.palic@hanfa.hr
Član Upravnog vijeća Jurica Jednačak​ sandra.palic@hanfa.hr
Ured Upravnog vijeća    
Direktorica Ureda Koraljka Šošić koraljka.sosic@hanfa.hr
Ured za sudske postupke    
Direktor Ureda Krešimir Brkljačić kresimir.brkljacic@hanfa.hr
Ured za licenciranje    
Direktorica Ureda Vinka Tetlo vinka.tetlo@hanfa.hr
Ured za unutarnju reviziju    
Direktorica Ureda Jadranka Bošnjak jadranka.bosnjak@hanfa.hr
Ured za informacijsku sigurnost    
Direktor Ureda Dražen Kramarić nadzor.is@hanfa.hr

Ured glavnog tajnika

Glavna tajnica Vesna Kadić Komadina vesna.kadic@hanfa.hr
Direkcija za financije i planiranje    
Voditeljica Direkcije Nataša Kulakowski Kramarić natasa.kulakowskikramaric@hanfa.hr
Direkcija za opće i administrativne poslove    
Voditeljica Direkcije Daria Tonai daria.tonai@hanfa.hr
Direkcija za informatičke tehnologije    
Voditelj Direkcije Mario Križnjak mario.kriznjak@hanfa.hr
Direkcija za upravljanje ljudskim resursima    
v.d. voditeljica Direkcije Nataša Radovanović  natasa.radovanovic@hanfa.hr

Sektor za superviziju fondova i investicijskih društava

Direktorica Morana Derenčinović Ruk morana.derencinovic@hanfa.hr
Direkcija za superviziju investicijskih fondova i investicijskih društava    
Voditelj Direkcije Damir Orešković damir.oreskovic@hanfa.hr
Direkcija za superviziju mirovinskih fondova    
Voditeljica Direkcije Irena Mračić irena.mracic@hanfa.hr

Sektor za sistemske rizike i zaštitu potrošača

Direktorica Sektora Ivana Herceg ivana.herceg@hanfa.hr
Direkcija za praćenje zaštite potrošača i edukaciju    
Voditelj Direkcije Ivan Mučnjak ivan.mucnjak@hanfa.hr
Direkcija za sistemske rizike    
Voditeljica Direkcije    

Sektor za superviziju tržišta kapitala

Direktorica Sektora Ksenija Petričević ksenija.petricevic@hanfa.hr
Direkcija za superviziju tržišne infrastrukture i zlouporabe tržišta    
Voditelj Direkcije Marko Soljačić marko.soljacic@hanfa.hr
Direkcija za superviziju izdavatelja    
Voditeljica Direkcije Andreja Hašček andreja.hascek@hanfa.hr

Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa

Direktorica Sektora Ljiljana Marić ljiljana.maric@hanfa.hr
Direkcija za superviziju osiguranja    
Voditeljica Direkcije    
Direkcija za superviziju leasinga i faktoringa    
Voditelj Direkcije Ivan Budiša ivan.budisa@hanfa.hr

Sektor za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju

Direktorica Sektora Anamarija Staničić anamarija.stanicic@hanfa.hr
Direkcija za harmonizaciju domaćih propisa    
Voditeljica Direkcije Sandra Opačić sandra.opacic@hanfa.hr
Direkcija za međunarodne propise i suradnju    
Voditeljica Direkcije Martina Librenjak martina.librenjak@hanfa.hr