Kontakt

Adresa:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 6173 200
Fax: +385 1 4811 507

Radno vrijeme Pisarnice za stranke: pon-pet od 9 do 14 sati

e-mail: pisarnica@hanfa.hr

MB: 2016419
OIB: 49376181407
IBAN: HR 91 2390 0011 1003 2937 3
SWIFT: HPBZHR2X

LinkedIn profil Hanfe  https://www.linkedin.com/company/hanfa   
Upravno vijeće spomenka.sambolec@hanfa.hr +385 1 6173 401
Zaštita potrošača potrosaci@hanfa.hr +385 1 6173 281
Edukacija vezana uz financijsku pismenost edukacija@hanfa.hr +385 1 6173 455
Statističke objave i MIREX statistika@hanfa.hr  
Zapošljavanje i studentska praksa posao@hanfa.hr                                             +385 1 6173 453
Novinarski upiti press@hanfa.hr                                             +385 1 6173 278
Službenik za zaštitu podataka privatnost@hanfa.hr                                       +385 1 6173 491
Ostali upiti info@hanfa.hr +385 1 6173 381
Inovacijski hub innovationhub@hanfa.hr                     +385 1 6173 404 / +385 1 6173 216
Ured za sudske postupke UV_SudskiPostupci@hanfa.hr +385 1 6173 458
Ured za licenciranje licenciranje@hanfa.hr +385 1 6173 282
  distribucija.osiguranja@hanfa.hr  
Sektor za superviziju tržišta kapitala capital.markets@hanfa.hr +385 1 6173 483
Sektor za superviziju fondova i investicijskih društava
                                                                     
- Direkcija za superviziju mirovinskih fondova
funds.legal@hanfa.hr  +385 1 6173 352
  funds.onsite@hanfa.hr  
  funds.offsite@hanfa.hr  
- Direkcija za superviziju investicijskih fondova i investicijskih društava
investment.firms@hanfa.hr +385 1 6173 384
  funds.legal@hanfa.hr  
  funds.onsite@hanfa.hr  
  funds.offsite@hanfa.hr  
Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa
                                                                     
- Direkcija za superviziju osiguranja
insurance.legal@hanfa.hr +385 1 6173 403
     
insurance.onsite@hanfa.hr +385 1 6173 335
     insurance.offsite@hanfa.hr +385 1 6173 462
- Direkcija za superviziju leasinga i faktoringa leasing@hanfa.hr +385 1 6173 231
  faktoring@hanfa.hr  
Sektor za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju shpms@hanfa.hr +385 1 6173 213