Kontakt

Adresa:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 6173 200
Fax: +385 1 4811 507

Radno vrijeme Pisarnice za stranke: pon-pet od 9 do 14 sati

MB: 2016419
OIB: 49376181407
IBAN: HR 91 2390 0011 1003 2937 3
SWIFT: HPBZHR2X

LinkedIn profil Hanfe  https://www.linkedin.com/company/hanfa       
Zaštita potrošača potrosaci@hanfa.hr  +385 1 6173 493
Zapošljavanje i studentska praksa posao@hanfa.hr                                              +385 1 6173 453
Novinarski upiti press@hanfa.hr                                              +385 1 6173 457
Službenik za zaštitu podataka privatnost@hanfa.hr                                        +385 1 6173 491
Ostali upiti info@hanfa.hr  +385 1 6173 457
Inovacijski hub innovationhub@hanfa.hr                      +385 1 6173 404 / +385 1 6173 216
Ured za licenciranje licensing@hanfa.hr  + 385 1 6173 211
Sektor za superviziju tržišta kapitala capital.markets@hanfa.hr  +385 1 6173 483
Sektor za superviziju fondova i investicijskih društava
                                                                     +385 1 6173 384
- Direkcija za superviziju mirovinskih fondova
funds.legal@hanfa.hr   +385 1 6173 352
  funds.onsite@hanfa.hr  
  funds.offsite@hanfa.hr  
- Direkcija za superviziju investicijskih fondova i investicijskih društava
investment.firms@hanfa.hr  +385 1 6173 384
  funds.legal@hanfa.hr  
  funds.onsite@hanfa.hr  
  funds.offsite@hanfa.hr  
Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa
                                                                     
- Direkcija za superviziju osiguranja
insurance.legal@hanfa.hr +385 1 6173 426
     
insurance.onsite@hanfa.hr +385 1 6173 335
     insurance.offsite@hanfa.hr +385 1 6173 462
- Direkcija za superviziju leasinga i faktoringa leasing@hanfa.hr  +385 1 6173 231
  faktoring@hanfa.hr