Kontakt

Adresa:
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkoga 6
10 000 Zagreb

Tel.: +385 1 6173 200
Fax: +385 1 4811 507

Radno vrijeme Pisarnice za stranke: pon-pet od 9 do 14 sati

NAČIN  PRIMITKA PODNESAKA:

Elektroničko zaprimanje pismena

Elektronička kontaktna točka:

Ako se pismeno koje se dostavlja sastoji od više listova, svi listovi trebaju biti sadržani u jednoj datoteci, bez praznih listova. Svako pismeno i prilog treba činiti zasebnu cjelinu, a ako su zbog količine podataka podneseni u više datoteka potrebno je u nazivu datoteke naznačiti da čine istu cjelinu.

Ako se pismeno primljeno u elektroničkom obliku ne može pročitati, pošiljatelja će se bez odgode o tome obavijestiti i zatražiti da isto ponovno dostavi u čitljivom obliku u određenom roku. Ako to pošiljatelj ne učini, smatrat će se da pismeno nije zaprimljeno.

Stranice predviđene samo za registrirane korisnike sustava izvješćivanja:

Ukoliko nije propisana obveza dostave podneska u elektroničkom obliku, takav podnesak može se dostaviti putem pružatelja poštanskih usluga ili osobnom dostavom.

MB: 2016419
OIB: 49376181407
IBAN: HR 91 2390 0011 1003 2937 3
SWIFT: HPBZHR2X

LinkedIn profil Hanfe https://www.linkedin.com/company/hanfa   
Upravno vijeće spomenka.sambolec@hanfa.hr +385 1 6173 401
Zaštita potrošača potrosaci@hanfa.hr +385 1 6173 281
Edukacija vezana uz financijsku pismenost edukacija@hanfa.hr +385 1 6173 455
Statističke objave i MIREX statistika@hanfa.hr  
Zapošljavanje i studentska praksa posao@hanfa.hr                                             +385 1 6173 453
Novinarski upiti press@hanfa.hr                                             +385 1 6173 278
Službenik za zaštitu podataka privatnost@hanfa.hr                                       +385 1 6173 491
Ostali upiti info@hanfa.hr +385 1 6173 381
Inovacijski hub innovationhub@hanfa.hr                      
Ured za sudske postupke UV_SudskiPostupci@hanfa.hr +385 1 6173 458
Ured za licenciranje licenciranje@hanfa.hr +385 1 6173 282
  distribucija.osiguranja@hanfa.hr  
Sektor za superviziju tržišta kapitala capital.markets@hanfa.hr +385 1 6173 483
Sektor za superviziju fondova i investicijskih društava
                                                                     
- Direkcija za superviziju mirovinskih fondova
funds.legal@hanfa.hr  +385 1 6173 352
  funds.onsite@hanfa.hr  
  funds.offsite@hanfa.hr  
- Direkcija za superviziju investicijskih fondova i investicijskih društava
investment.firms@hanfa.hr +385 1 6173 384
  funds.legal@hanfa.hr  
  funds.onsite@hanfa.hr  
  funds.offsite@hanfa.hr  
Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa
                                                                     
- Direkcija za superviziju osiguranja
insurance.legal@hanfa.hr +385 1 6173 403
     
insurance.onsite@hanfa.hr +385 1 6173 335
     insurance.offsite@hanfa.hr +385 1 6173 462
- Direkcija za superviziju leasinga i faktoringa leasing@hanfa.hr +385 1 6173 231
  faktoring@hanfa.hr  
Sektor za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju shpms@hanfa.hr +385 1 6173 213