Pružatelji usluga skupnog financiranja

PRUŽATELJI USLUGA SKUPNOG FINANCIRANJA

Zakonski okvir

  • Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja (NN 144/21)

  • Pravilnik o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad i zahtjeva za proširenje odobrenja za rad pružatelja usluga skupnog financiranja (NN 150/22)

  • Pravilnik o podnošenju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga pritužbi na rad europskih pružatelja usluga skupnog financiranja i postupanju hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga po zaprimljenim pritužbama (NN 146/22)

  • Smjernice o promidžbenoj komunikaciji koja se odnosi na usluge skupnog financiranja

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači društva koje traži odobrenje za rad, a zahtjevi se zaprimaju na način naveden u rubrici Kontakti.

Obrazac zahtjeva