Leasing i faktoring društva

Leasing društva

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga podnose osnivači leasing -društva, a odobrenje izdaje Hanfa.

Hanfa će istodobno i objedinjeno odlučivati o sljedećim zahtjevima pri izdavanju odobrenja za obavljanje poslova leasinga: 

  1. o zahtjevu osnivača ili uprave društva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga
  2. o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela
  3. o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za članove uprave.

Prilozi uz zahtjev

Povratak na vrh

Faktoring društva

Zakonski okvir 

  • Zakon o faktoringu (Narodne novine broj 94/14 i 41/16)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa podnose osnivači faktoring-društva, a odobrenje izdaje Hanfa.

Hanfa će istodobno i objedinjeno odlučivati o sljedećim zahtjevima pri izdavanju odobrenja za obavljanje poslova faktoringa: 

  1. o zahtjevu osnivača ili uprave društva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa
  2. o zahtjevu za stjecanje kvalificiranog udjela
  3. o zahtjevu za izdavanje suglasnosti za članove uprave. 

Prilozi uz zahtjev

Povratak na vrh