Investicijska društva, burza, CSD i CCP

INVESTICIJSKO DRUŠTVO

Zakonski okvir

Investicijsko društvo može obavljati one djelatnosti za koje je dobilo odobrenje Hanfe prema odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Investicijsko društvo ne smije obavljati niti jednu drugu djelatnost, osim ako je za to dobilo odobrenje nadležnog tijela prema posebnim propisima.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnose osnivači.

Zahtjev može podnijeti i uprava već osnovanog društva za koje se traži odobrenje za rad.

Obrazac zahtjeva

Prilozi uz zahtjev

 

TRŽIŠNI POSREDNIK

Tržišni posrednik osniva se i posluje kao društvo s ograničenom odgovornošću, dioničko društvo ili kao obrt koji se može osnovati, među ostalim, i za tržišno posredovanje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

 

Dokumentacija uz zahtjev

Obrazac

 

 

BURZA   

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti iz članka 285. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala podnose osnivači burze ili uprava već osnovanog društva za koje se traži odobrenje za rad. 

U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad, mora biti naznačeno koje djelatnosti iz članka 285. Zakona o tržištu kapitala burza namjerava obavljati te vrste financijskih instrumenata kojima se namjerava trgovati na uređenom tržištu. 

Ako, nakon što je pribavila odobrenje za rad, burza namjerava omogućiti trgovinu drugim financijskim instrumentima, mora od Hanfe prethodno dobiti odobrenje (proširenje odobrenja za rad). Odredbe Zakona o tržištu kapitala koje se odnose na izdavanje odobrenja za rad burzi, na odgovarajući se način primjenjuju na proširenje odobrenja za rad. 

Obrazac zahtjeva

Prilozi uz zahtjev

Prilozi uz zahtjev_proširenje

 

CSD

Zakonski okvir

 

Obrazac Zahtjeva

Prilozi

 

CCP

Zakonski okvir

 

Obrazac Zahtjeva 

 

Operater sustava poravnanja