Društva za osiguranje/reosiguranje i mirovinska osiguravajuća društva

Društva za osiguranje/reosiguranje

Zakonski okvir 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja podnose osnivači društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje u kojem se moraju navesti skupine osiguranja, pojedine vrste osiguranja ili rizici unutar određene vrste osiguranja za koje se traži izdavanje odobrenja. 

Prilozi uz zahtjev

Hanfa može u postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova osiguranja, odnosno poslova reosiguranja, istodobno odlučivati i o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje koje podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za rad kao i o zahtjevima za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave društva za osiguranje/društva za reosiguranje. Potrebni podaci za naprijed navedene zahtjeve mogu se pronaći u dijelu „Članovi uprave“ i „Kvalificirani udjel“.

Povratak na vrh

Mirovinska osiguravajuća društva

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za rad podnose članovi društva. Ako je društvo već osnovano, za proširenje predmeta poslovanja, zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosi uprava Društva. 

Prilozi uz zahtjev

Hanfa može u postupku odlučivanja o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad društvu, istodobno odlučivati i o zahtjevu za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu, kao i o zahtjevima za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave društva. Potrebni podaci za naprijed navedene zahtjeve mogu se pronaći u dijelu „Članovi uprave“ i „Kvalificirani udjel“.

Povratak na vrh