Investicijska društva, burza, CSD i CCP

INVESTICIJSKA DRUŠTVA 

Zakonski okvir

Članovi nadzornog odbora investicijskog društva moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova investicijskog društva, a posebice razumijevanje poslova i ključnih rizika investicijskog društva.

 

BURZA

Zakonski okvir

Članovi nadzornog odbora burze moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebno za neovisno i samostalno nadziranje poslova burze, a posebice razumijevanje poslova i ključnih rizika mjesta trgovanja kojima upravlja burza.

 

SREDIŠNJI DEPOZITORIJ I SREDIŠNJA DRUGA UGOVORNA STRANA

Zakonski okvir 

Član nadzornog odbora središnje druge ugovorne strane ili središnjeg depozitorija vrijednosnih papira mora imati dobar ugled, odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo za obavljanje te funkcije u društvu i ispunjavati posebne uvjete za člana nadzornog odbora propisane zakonom kojim se uređuje osnivanje i ustroj trgovačkih društava, Zakonom i pravilnicima u pogledu sukoba interesa, poštenog i savjesnog obavljanja posla i posvećenosti ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti.