Investicijska društva, burza i SKDD

Investicijska društva

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti podnosi nadzorni odbor odnosno članovi društva, na mandat koji ne može biti dulji od pet godina, na obrascu, pisanim ili elektroničkim putem te mora sadržavati funkciju i nadležnosti za koje se kandidat namjerava imenovati, te obrazloženu odluku o imenovanju kandidata.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrazac zahtjeva

Izjava kandidata

Prilozi uz zahtjev

Upitnik

Povratak na vrh

Burza

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti podnosi nadzorni odbor burze odnosno osnivači burze, za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Predložak zahtjeva

Prilozi uz zahtjev

Povratak na vrh

SKDD

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje članom uprave podnosi kandidat za člana uprave središnjeg klirinškog depozitarnog društva za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Zahtjev mora u cijelosti biti popunjen i ispisan elektronički a potpis kandidata za člana uprave mora biti javnobilježnički ovjeren.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrazac zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Povratak na vrh