Investicijska društva, burza, CSD i CCP

Investicijska društva

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnosi nadzorni odbor odnosno članovi društva, na mandat koji ne može biti dulji od pet godina, na obrascu iz Priloga IV, pisanim ili elektroničkim putem u skladu sa uputama koje Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici te mora sadržavati funkciju  planirani opseg nadležnosti za koje se izabrani kandidat namjerava imenovati,  obrazloženu odluku o izboru kandidata, predloženo trajanje mandata, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrazac - Prilog IV

Obrazac - Prilog V

Obrazac - Prilog VI

Obrazac - Ogledni primjerak Priloga VIII

Povratak na vrh

Burza

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnosi nadzorni odbor odnosno osnivači burze, na mandat koji ne može biti dulji od pet godina, na obrascu iz Priloga IV, pisanim ili elektroničkim putem u skladu sa uputama koje Hanfa objavljuje na svojoj internetskoj stranici te mora sadržavati funkciju  planirani opseg nadležnosti za koje se izabrani kandidat namjerava imenovati,  obrazloženu odluku o izboru kandidata, predloženo trajanje mandata, ovlasti za odlučivanje i odgovornosti.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrazac - Prilog IV

Obrazac - Prilog V

Obrazac - Prilog VI

Obrazac - Ogledni primjerak Priloga VIII

Povratak na vrh

CSD i CCP

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za imenovanje članova uprave podnose članovi odnosno nadzorni odbor za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrazac - Prilog IV

Obrazac - Prilog V

Obrazac - Prilog VI

Obrazac - Ogledni primjerak Priloga VIII

Povratak na vrh