Društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima

Društva za upravljanje UCITS fondovima

Zakonski okvir

 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje člana uprave podnose članovi društva odnosno nadzorni odbor društva za upravljanje za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Izjava - Prilog 2

Izjava - Prilog 3

Povratak na vrh

Društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (AIF)

Zakonski okvir

  • Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (NN, br. 21/18 i 126/19110/21))
  • Pravilnik o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem (NN, br. 136/20, br. 79/22)

 

Zahtjev za izdavanje odobrenja za imenovanje člana uprave podnose članovi društva odnosno nadzorni odbor UAIF-a za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Izjava - Prilog 2

Izjava - Prilog 3

Povratak na vrh

Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnose članovi društva odnosno nadzorni odbor mirovinskog društva za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Povratak na vrh

Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnosi nadzorni odbor mirovinskog društva za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Povratak na vrh