Društva za upravljanje investicijskim i mirovinskim fondovima

Društva za upravljanje UCITS fondovima

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnose članovi društva odnosno nadzorni odbor društva za upravljanje za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Povratak na vrh

Društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima (AIF)

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnose članovi društva odnosno nadzorni odbor UAIFA-a za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Povratak na vrh

Društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnose članovi društva odnosno nadzorni odbor mirovinskog društva za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Povratak na vrh

Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave podnosi nadzorni odbor mirovinskog društva za mandat koji ne može biti dulji od pet godina.

Predložak zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Povratak na vrh