Društva za osiguranje/reosiguranje i mirovinska osiguravajuća društva

Društva za osiguranje/reosiguranje

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnosi nadzorni odbor društva pisanim ili elektroničkim putem i to tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave ili tri mjeseca prije planiranog početka mandata za novog člana uprave i to za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

Povratak na vrh

Mirovinska osiguravajuća društva

Zakonski okvir 

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje funkcije člana uprave Društva Hanfi podnosi nadzorni odbor mirovinskog osiguravajućeg društva najmanje tri mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave, pisanim ili elektroničkim putem, za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Obrazac zahtjeva

Prilozi zahtjevu

Upitnik

Izjava

 

Povratak na vrh