Leasing i faktoring društva

Leasing društva

Zakonski okvir

Svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u leasing društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da leasing-društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Hanfe za to stjecanje. 

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe zajedno sa propisanom dokumentacijom. 

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Povratak na vrh

Faktoring društva

Zakonski okvir

Svaka pravna ili fizička osoba koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u faktoring-društvu, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili da faktoring-društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Hanfe za to stjecanje.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe zajedno sa propisanom dokumentacijom.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Povratak na vrh