Investicijska društva, burza i SKDD

Investicijska društva

Zakonski okvir 

Svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili posredno steći kvalificirani udio u investicijskom društvu ili ga povećati tako da isti dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da investicijsko društvo postane društvo kći te osobe (namjeravano stjecanje), dužna je Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe i članovi uprave ili nadzornog odbora te fizičke osobe koji su krajnji dioničari ili članovi pravne osobe namjeravanog stjecatelja, na obrascu Zahtjeva, zajedno sa prilozima propisanim Uredbom (EU) 2017/1946, kada je to primjenjivo i ovisno o tome odnose li se na fizičku ili pravnu osobu.

Na imatelje i promjenu imatelja kvalificiranog udjela burze, primjenjuju se odredbe članaka ZTK koje propisuju postupak izdavanja suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu, pri čemu se na svim mjestima na odgovarajući način izraz »investicijsko društvo« zamjenjuje izrazom »burza«.  

Propisani obrazac zahtjeva

Upitnik za stjecatelja pravnu osobu

Upitnik za stjecatelja fizičku osobu

Prilozi zahtjevu

Povratak na vrh

Burza

Zakonski okvir 

Svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju koje namjeravaju izravno ili posredno steći ili povećati udjel u investicijskom društvu/burzi, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20 %, 30 % ili 50 % ili da investicijsko društvo/burza postane društvo kći te osobe, dužna je Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe i članovi uprave ili nadzornog odbora te fizičke osobe koji su krajnji dioničari ili članovi pravne osobe namjeravanog stjecatelja, na obrascu Zahtjeva, zajedno sa prilozima propisanim Uredbom (EU) 2017/1946, kada je to primjenjivo i ovisno o tome odnose li se na fizičku ili pravnu osobu.

Na imatelje i promjenu imatelja kvalificiranog udjela burze, primjenjuju se odredbe članaka ZTK koje propisuju postupak izdavanja suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu, pri čemu se na svim mjestima na odgovarajući način izraz »investicijsko društvo« zamjenjuje izrazom »burza«. 

Propisani obrazac zahtjeva

Upitnik za stjecatelja pravnu osobu

Upitnik za stjecatelja fizičku osobu

Prilozi zahtjevu

Povratak na vrh

SKDD

Zakonski okvir

Svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba iz članka 642. stavka 1. ZTK ili osobe koje zajednički djeluju sukladno članku 643. ZTK, a koje namjeravaju neposredno ili posredno steći ili povećati udjel u središnjem klirinškom depozitarnom društvu, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20 %, 30 % ili 50 %, ili da središnje klirinško depozitarno društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja dužne su prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku.

Svaka osoba koja namjerava steći kvalificirani udjel u središnjem klirinškom depozitarnom društvu mora zahtjevu za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela priložiti dokumentaciju propisanu Pravilnikom.

Prilozi zahtjevu

Povratak na vrh