Investicijska društva, burza, CSD i CCP

Investicijska društva

Zakonski okvir 

Svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili posredno steći kvalificirani udio u investicijskom društvu ili ga povećati tako da isti dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da investicijsko društvo postane društvo kći te osobe (namjeravano stjecanje), dužna je Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe i članovi uprave ili nadzornog odbora te fizičke osobe koji su krajnji dioničari ili članovi pravne osobe namjeravanog stjecatelja, na obrascu Zahtjeva, zajedno sa prilozima propisanim Uredbom (EU) 2017/1946, kada je to primjenjivo i ovisno o tome odnose li se na fizičku ili pravnu osobu.

 

Prilog I - Zahtjev

Prilog II - Upitnik za fizičku osobu

Prilog III - Upitnik za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu - fizička osoba

Prilozi zahtjevu - pravna osoba

 

Povratak na vrh

Burza

Zakonski okvir 

Svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili posredno steći kvalificirani udio u burzi ili ga povećati tako da isti dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da burza postane društvo kći te osobe (namjeravano stjecanje), dužna je Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela u burzi podnose namjeravani stjecatelji pravne/fizičke osobe i članovi uprave ili nadzornog odbora te fizičke osobe koji su krajnji dioničari ili članovi pravne osobe namjeravanog stjecatelja, na obrascu Zahtjeva, zajedno sa prilozima propisanim Uredbom (EU) 2017/1946, kada je to primjenjivo i ovisno o tome odnose li se na fizičku ili pravnu osobu.

 

Prilog I - Zahtjev

Prilog II - Upitnik za fizičku osobu

Prilog III - Upitnik za pravnu osobu

Prilozi zahtjevu - fizička osoba

Prilozi zahtjevu - pravna osoba

Obrazac - Prilog VII

Povratak na vrh

CSD i CCP

Zakonski okvir

Zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog (CCP) odnosno kontrolnog udjela (CSD) podnosi se na sljedećim obrascima:

Prilog I - Zahtjev

Prilog II - Upitnik za fizičku osobu

Prilog III - Upitnik za pravnu osobu

Obrazac - Prilog VII

Prilozi zahtjevu - fizička osoba

Prilozi zahtjevu - pravna osoba

Povratak na vrh