Društva za osiguranje/reosiguranje i mirovinska osiguravajuća društva

Društva za osiguranje/reosiguranje

Zakonski okvir

Na stjecanje i povećanje kvalificiranog udjela, osim odredbi Zakona i Pravilnika, primjenjuju se na odgovarajući način i odredbe Zajedničkih smjernica za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru JC/GL/2016/01.

Sve fizičke, odnosno pravne osobe ili takve osobe koje djeluju zajednički ili drugi subjekti koji su donijeli odluku da posredno ili neposredno steknu kvalificirani udjel u društvu za osiguranje ili da dodatno povećaju svoj kvalificirani udjel u društvu za osiguranje na temelju čega bi njihov udjel u glasačkim pravima ili kapitalu bio jednaki ili veći od 20 %, 30 % ili 50 % ili takav da bi društvo za osiguranje postalo njihovo društvo kći, dužni su prije stjecanja kvalificiranog udjela podnijeti zahtjev Hanfi za dobivanje odobrenja za stjecanje neposrednog i posrednog kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje/reosiguranje mora sadržavati podatak o načinu stjecanja kvalificiranog udjela, ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva koji namjerava steći, nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima društva kojima raspolaže u trenutku podnošenja zahtjeva te opunomoćenika za primanje pismena u Republici Hrvatskoj, kada podnositelj zahtjeva nema prebivalište ili boravište odnosno sjedište u Republici Hrvatskoj

Ako je podnositelj fizička osoba, zahtjev mora sadržavati ime i prezime, djevojačko prezime, državu, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište i OIB (ako je primjenjivo), odnosno tvrtku, sjedište i OIB (ako je primjenjivo), ako je podnositelj pravna osoba odnosno drugi subjekt.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Upitnik

Povratak na vrh

Mirovinska osiguravajuća društva

 Zakonski okvir

Svaka pravna ili fizička osoba, ili više njih djelujući zajednički koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u Društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u temeljnom kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši prag od 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili da Društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja dužne su prethodno podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu u pisanom obliku i dobiti odobrenje Hanfe za to stjecanje.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu mora sadržavati ukupni nominalni iznos dionica i postotni udio u temeljnom kapitalu odnosno glasačkim pravima koji namjerava steći i za koji traži izdavanje odobrenja Hanfe, podatak o načinu stjecanja te na koji način namjerava steći taj udjel odnosno stječe li taj udjel izravno ili neizravno.

Ako je podnositelj fizička osoba, zahtjev mora sadržavati ime i prezime, rođeno prezime, ime i prezime oca i majke, državu, mjesto i datum rođenja, državljanstvo, prebivalište odnosno boravište i OIB (ako je primjenjivo), odnosno tvrtku ili naziv, sjedište i OIB (ako je primjenjivo), ako je podnositelj pravna osoba.

Obavijest o primjeni Opće uredbe o zaštiti podataka

Prilozi zahtjevu za fizičku osobu

Prilozi zahtjevu za pravnu osobu

Upitnik

Povratak na vrh