Općenite informacije

Hanfa u pravilu godišnje organizira jedan obrazovni program koji obuhvaća predavanja za ovlaštene upravitelje mirovinskih fondova, ovlaštene upravitelje mirovinskih osiguravajućih društava, brokere i investicijske savjetnike, odnosno pokriva materiju svih ispita (za ovlaštene upravitelje mirovinskih fondova, ovlaštene upravitelje mirovinskih osiguravajućih društava, brokere i investicijske savjetnike).

Pohađanje obrazovnog programa nije obvezno, tj. ne predstavlja uvjet za pristupanje polaganju ispita.

Obrazovni program provodi se u trajanju od otprilike dva tjedna, a predavanja se održavaju od ponedjeljka do petka u poslijepodnevnim satima.

Nakon završetka obrazovnog programa slijedi održavanje ispitnih rokova za ovlaštene upravitelje mirovinskih fondova, ovlaštene upravitelje mirovinskih osiguravajućih društava, brokere i investicijske savjetnike. Ispitni rokovi raspoređeni su kroz cijelu godinu.

Za svaki od navedenih ispita Hanfa organizira dva ispitna roka. Drugi ispitni rok mogu prijaviti i istom pristupiti i kandidati koji nisu pristupili prvom ispitnom roku.

Položeni ispit za brokera nije uvjet za pristupanje ispitu za investicijskog savjetnika.

Hanfa prijave za obrazovni program i ispite zaprima u određenim razdobljima te putem svoje internetske stranice obavještava javnost o početku i rokovima zaprimanja prijava.

Hanfa kandidatu koji tijekom razdoblja zaprimanja prijava Hanfi dostavi svoju prijavu za pohađanje obrazovnog programa, odnosno prijavu za pristupanje polaganju ispita, dostavlja putem elektroničke pošte korisničko ime i zaporku za pristup materijalima za pripremu ispita.

Pristup materijalima za pripremu ispita omogućen je putem Hanfine internetske stranice. Materijali su pripremljeni na temelju literature čiji popis je objavljen u ovom podizborniku.

U ovom podizborniku dostupne su informacije o ispitnim rokovima, naknadama kao i zahtjev za pristupanje ispitu, zahtjev za pohađanje obrazovnog programa te popis literature.

Plan održavanja obrazovnog programa i ispita Hanfa u pravilu objavljuje početkom godine.