Ispiti u organizaciji Hanfe

Hanfa unutar svoje nadležnosti provodi ispite za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja te obrazovni program i ispite za provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje odobrenja za rad brokera, investicijskog savjetnika, ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskih osiguravajućih društava i ovlaštenog aktuara.

Obavijesti o prijavama za ispit, terminima i provedbi ispita i obrazovnih programa možete pronaći u lijevom izborniku.

Ispiti za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

Osnovne informacije možete pročitati u sljedećem dokumentu:

Kontakt za dodatne informacije:

Andreja Šlogar
01/6173 211
andreja.slogar@hanfa.hr

Uredovno vrijeme za telefonske pozive je svakim radnim danom od 13 do 15 sati

Povratak na vrh

Ispiti za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika

Osnovne informacije možete pročitati u sljedećem dokumentu:

Općenite informacije o obrazovnom programu i ispitima, kao i informacije o ispitnim rokovima, naknadama, literaturi te zahtjev za pristupanje ispitu i zahtjev za pohađanje obrazovnog programa dostupni su u podizborniku Ovlašteni upravitelj mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici. U istom podizborniku dostupne su i obavijesti u vezi s ispitima za ovlaštene upravitelje mirovinskih fondova, ovlaštene upravitelje mirovinskih osiguravajućih društava, brokere i investicijske savjetnike.

Kontakt za dodatne informacije:

Ksenija Veseli
01/6173-263
ksenija.veseli@hanfa.hr

Povratak na vrh

Ispiti za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara

Osnovne informacije možete pročitati u sljedećem dokumentu:

Povratak na vrh