Obavijesti

Obavijest o održavanju ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u veljači 2020.

Objavljeno: 11. veljače 2020.

Prvi (I) ispitni rok u 2020. godini za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u veljači 2020. godine, održat će se

17., 18. i 19. veljače 2020. godine, u

RRIF Visoka škola za financijski menadžment

Martićeva 29, Zagreb

Pravo pristupa ispitu imaju sljedeći kandidati, i to u terminima kako slijedi:

 

Na ispit je potrebno doći 15 minuta prije termina održavanja ispita radi registracije.

Napomena: U skladu s člankom 3. stavak 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 26/19), u slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, potrebno je da o tome pisano obavijesti Hanfu najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti uplatitelju.

13.01.2020.

Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u veljači 2020.

Prvi (I) ispitni rok u 2020. godini za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja, održat će se 17., 18. i 19. veljače 2020. godine, ovisno o broju prijavljenih kandidata, u RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb.

Pročitaj više...

12.12.2019.

Obavijest o rezultatima četvrtog (IV) ispitnog roka u 2019. za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja održanog u prosincu 2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje rezultate četvrtog (IV) ispitnog roka za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, održanog 2., 3. i 4. prosinca 2019., kako slijedi:

Pročitaj više...

25.10.2019.

Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja u prosincu 2019.

Četvrti (IV) ispitni rok u 2019. godini za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja, održat će se 2., 3. i 4. prosinca 2019. godine, ovisno o broju prijavljenih kandidata, u RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb.

Pročitaj više...

09.10.2019.

Obavijest o rezultatima trećeg (III) ispitnog roka u 2019. za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja održanog u rujnu/listopadu 2019.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje rezultate trećeg (III) ispitnog roka za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, održanog 30. rujna te 1. i 2. listopada 2019., kako slijedi:

Pročitaj više...

Ostale obavijesti