Najčešća pitanja i odgovori

Način provođenja ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

  • ispit se polaže u elektroničkom obliku
  • na svako pitanje ponuđeno je nekoliko odgovora od kojih treba odabrati jedan ili dva točna odgovora
  • smatra se da je kandidat uspješno položio ispit ako je točno odgovorio na 60 % postavljenih pitanja
  • u slučaju da je kandidat točno odgovorio na 60 % postavljenih pitanja u pojedinoj, a ne u svim u svim skupinama i djelatnostima koje je označio na Prijavi, smatrat će se da je uspješno položio ispit za tu skupinu osiguranja i djelatnosti te će s obzirom na navedeno, upisati u odgovarajući registar Hanfe

 

  • Kandidatu posredniku u osiguranju koji je na Prijavi označio skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja ili neživotna osiguranja i označio djelatnost distribucija osiguranja, ispit se sastoji od 15 pitanja i traje 15 minuta.
  • Kandidatu posredniku u osiguranju koji je na Prijavi označio skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja i neživotna osiguranja i označio djelatnost distribucija osiguranja, ispit se sastoji od 15 pitanja za životna/investicijska osiguranja i 15 pitanja za neživotna osiguranja i traje 30 minuta.

 

  • Kandidatu posredniku u reosiguranju koji je na Prijavi označio distribuciju reosiguranja ispit se sastoji od 10 pitanja i traje 10 minuta.

 

  • Kandidatu posredniku u osiguranju/reosiguranju koji je na Prijavi označio skupine osiguranja životna/investicijska osiguranja ili neživotna osiguranja i djelatnosti distribucija osiguranja i reosiguranja, ispit se sastoji od 15 pitanja za skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja ili neživotna osiguranja i 10 pitanja za distribuciju reosiguranja traje 25 minuta.

 

  • Kandidatu posredniku u osiguranju/reosiguranju koji je na Prijavi označio skupine osiguranja životna/investicijska osiguranja i neživotna osiguranja i djelatnosti distribucija osiguranja i reosiguranja, ispit se sastoji od 15 pitanja za skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja, 15 pitanja za skupinu osiguranja neživotna osiguranja i 10 pitanja za distribuciju reosiguranja te traje 40 minuta.

 

  • Ispit za obavljanje poslova distribucije osiguranja za sporedne posrednike u osiguranju sastoji se od 20 pitanja i traje 20 minuta.