Najčešća pitanja i odgovori

Znate li kada će biti sljedeći ispitni rok?

Ispiti za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja održavaju online i to kontinuirano te se prijave za polaganje ispita isto tako zaprimaju kontinuirano.

Bitno je naglasiti da kandidat ispit prijavljuje kada je spreman za polaganje ispita budući da će termin dobiti u roku 30 dana od dana zaprimanja uredne prijave što može biti za tjedan dana, a može biti i za četiri tjedna, ovisno o broju ukupno zaprimljenih prijave u nekom periodu, a na isti način i definiramo ispitne rokove.

Hoćete li mi poslati obavijest kada mogu pristupiti ispitu?

Obavijest s popisom kandidata za određeni termin ispita objavljujemo na svojoj internet stranici najkasnije pet dana prije datuma ispita.

Kako mogu prijaviti za ispit?

Ispit za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja prijavljuje se putem online obrasca čiji link se nalazi na internet stranici Hanfe ovdje

Mogu li prijaviti ispit, a uplatu naknade izvršiti naknadno?

Ne. U trenutku podnošenja online prijave uplata mora biti izvršena. Podnošenje online prijave moguće je uz prilaganje svih propisanih priloga. Na pristupanje polaganju ispita u skladu s prijavljenim vrstama, mogu biti pozvani samo kandidati koji su dostavili urednu prijavu.

Mogu li doći u Hanfu i pisati ispit?

Ne. Ispit se polaže online.

Mogu li dobiti račun za iznos plaćene naknade?

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga neprofitna organizacija i predmetne naknade naplaćuje temeljem zakonskih i podzakonskih propisa te ne izdaje račune. Trošak naknade temelji se na odredbi podzakonskog propisa, odnosno Pravilnika o vrsti i visini naknada  Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 128/17).

Nisam položio/la ispit/Položio/la sam sam jednu vrstu ispita. Da li prilikom ponovne prijave za pristupanje ispitu plaćam manji iznos naknade?

Prilikom svakog izlaska na ispit plaća se puni iznos naknade propisan Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 26/19) bez obzira koji put kandidat prijavljuje ispit i bez obzira koliko vrsta prijavljuje.

Prijavio/la sam ispit i nalazim se na objavljenom popisu uz obavijest o terminu  sljedećeg ispitnog roka, ali ne mogu pristupiti polaganju ispita. Što moram učiniti?

U skladu s člankom 3. stavak 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 26/19), u slučaju da kandidat nije u mogućnosti pristupiti provjeri stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja, potrebno je da o tome pisano obavijesti Hanfu najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti.

Položio/la sam ispit. Kada ću dobiti Ovlaštenje?

Hanfa ne izdaje pisana ovlaštenja kandidatima koji su uspješno položili ispit za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja.

U skladu s člankom 8. stavkom 7. Pravilnika o stručnosti i primjerenosti distributera osiguranja i distributera reosiguranja i upisu u registar (Narodne novine, br. 16/19, 9/21 i 83/21) Hanfa će kandidata, koji je položio ispit, upisati u registar Hanfe najkasnije u roku od 3 (tri) mjeseca od dana kada je položio ispit, u skladu s kategorijom koju je naveo u prijavi za polaganje ispita. Upisom u registar, koji Hanfa vodi na temelju članka 411. Zakona o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15, 112/18, 63/20, 133/20 i 151/22), smatra se da je Hanfa kandidatu izdala ovlaštenje za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

Svaki distributer osiguranja i/ili reosiguranja, koji je upisan u navedeni registar, ima mogućnost ispisa izvatka iz tog registra, koji sadrži njegove osobne podatke, datum stjecanja ovlaštenja, registarski broj,  vrste osiguranja za koje ima ovlaštenje Hanfe te kategoriju u kojoj će obavljati poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

Registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika je javan, a podaci objavljeni u njemu su službeni podaci.  

Kako mogu vidjeti svoj ispit i gdje sam pogriješio/la? Možete li mi ispit poslati na email?

Hanfa će najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja ispita na svojoj internetskoj stranici objaviti neslužbenu listu kandidata koji su položili ispit, s naznakom šifre kandidata iz prijave za ispit te objaviti rok od 8 dana u kojem se može ostvariti uvid u ispit uz prethodni dogovor na adresi distribucija.osiguranja@hanfa.hr

Uvid u ispit može se ostvariti osobnim dolaskom u prostorije Hanfe, Miramarska 24b, a kandidatima koji su udaljeni od Zagreba, uvid se može omogućiti online.

Ispit se ni u kojem slučaju ne dostavlja kandidatu na njegovu email adresu.

Postoje li skripte za pripremu ispita?

Na mrežnoj stranici nalazi se popis literature i skripte za pripremu ispita, a koje su kontinurano dostupne kandidatima radi pripreme za polaganje ispita.

Kad položim ispit za distribuciju osiguranja i/ili reosiguranja, vrijedi li to zauvijek?

Svaki kandidat, koji je položio ispit, upisuje se u Registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika te mora poštovati uvjete stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja kako bi se održala odgovarajuća razina učinkovitosti koja odgovara ulozi koju ima i relevantnom tržištu u trajanju od najmanje 15 sati godišnje, pri čemu se pojedina godina za ispunjavanje uvjeta kontinuirane stručnosti računa za svakog pojedinog posrednika od dana i mjeseca njegova prvog upisa u Registar.

Više o obvezi kontinuirane edukacije možete pronaći ovdje.

Položio sam ispit za zastupnika u osiguranju prije više od 5 godina. Sada bih radio kao posrednik u osiguranju. Moram li polagati novi ispit?

Zakon o izmjenama Zakona o osiguranju (NN 112/18), koji je stupio na snagu 22.12.2018., uveo je, između ostaloga, promjene nazivlja pa dotadašnji posrednici postaju brokeri u osiguranju i/ili brokeri u reosiguranju, zastupanje i posredovanje naziva se distribucija osiguranja i distribucija reosiguranja, a svi subjekti upisani u Registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika nazivaju se distributeri osiguranja i/ili reosiguranja.

Svaki posrednik upisan u Registar, poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja može obavljati u jednoj od kategorija sukladno vrsti ispita koje je položio, odnosno kao zastupnik u osiguranju, broker u osiguranju i/ili reosiguranu, broker u osiguranju ili broker u reosiguranju.

Kategorija posrednika je promjenjiva, a provodi se temeljem zahtjeva dostavljenog Hanfi. Ogledni primjerak obrasca zahtjeva za promjenu kategorije možete pronaći ovdje.

Posrednik koji je prije stupanja na snagu navedenog Zakona položio ispit za zastupnika u osiguranju, može poslove distribucije obavljati u kategoriji zastupnik u osiguranju ili broker u osiguranju. Kako bi mogao obavljati poslove distribucije u kategoriji broker u reosiguranju, morao bi položiti ispit za obavljanje poslova distribucije reosiguranja.

Što mi je potrebno za pisanje ispita?

Za pisanje ispita potrebno je računalo, kamera i mikrofon uz pristup internetu. Također, na zahtjev službene osobe potrebno je pokazati osobnu iskaznicu, tako da i nju treba imati pri ruci.

Posljednje, ali ne manje važno, za pristup ispitnom sustavu Hanfe (ispiti.hanfa.hr) potrebno je proći kroz NIAS koji je dio sustava e-Građani. Kako bi i taj korak uspješno prošli, potrebno je imati odgovarajuću  vjerodajnicu.

Za pristup ispitnom sustavu Hanfe dovoljna je vjerodajnica s niskom razinom sigurnost.

Pisao sam ispit, a nisam kliknuo Predaj i završi prije isteka vremena.

Ispitni sustav Hanfe bilježi Vašu aktivnost u stvarnom vremenu te će po isteku vremena spremiti sve Vaše odgovore kao i zapis svih Vaših aktivnosti.

Pisao sam ispit, ali odjednom Više ne mogu pristupiti ispitu, a isključen/a sam i sa video sastanka.

Javite se na adresu: distribucija.osiguranja@hanfa.hr.