Regulativa

U lijevom izborniku možete pronaći zakonske i podzakonske propise  koji uređuju djelatnost leasinga i faktoringa u Republici Hrvatskoj objavljene u službenom listu Republike Hrvatske (Narodne novine) te neslužbene pročišćene tekstove objavljenih propisa. U istom izborniku nalaze se i mišljenja o provedbi zakona iz nadležnosti Hanfe te drugi propisi i akti koje je Hanfa donijela na temelju svojih ovlasti.

Rukovodeći se načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskog tržišta i izvješćivanja potrošača, kao i odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, Hanfa provodi savjetovanja u vezi s nacrtima propisa iz svog područja rada koja su zainteresiranoj javnosti dostupna putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.