Registri

U ovom izborniku nalazi se popis leasing i faktoring društava kojima je Hanfa izdala odobrenje za rad s navedenim djelatnostima koja ista obavljaju.