Obavijesti

Zajednički odbor Europskih nadzornih tijela objavio pitanja i odgovore (Q&A) u vezi s međusektorskim aspektima primjene odredbi Uredbe o sekuritizaciji

Objavljeno: 20. travnja 2021.

Pitanja i odgovori pojašnjavaju sljedeće:   

  1. Sadržaj i format informacija o transakcijama koje u podlozi imaju sekuritizaciju koje trebaju biti prikazane od strane inicijatora, sponzora i sekuritizacijskog subjekta posebne namjene (SSPN),
  2. Transakcijsku dokumentaciju STS sekuritizacije koja treba biti javno dostupna kako bi omogućila ulagateljima ispunjavanje obavljanje procesa dubinske analize,
  3. Vrste usluga koje treće strane za provjeru smiju pružati strankama u sekuritizaciji.

Cilj je ovih Pitanja i odgovora poticati zajedničke nadzorne prakse od strane nadzornih tijela u vezi s provjerom primjene Uredbe o sekuritizaciji te međusektorsku usklađenost na razini EU-a kao i pomoći tržišnim sudionicima u ispunjavanju njihovih obveza. 

Informacije dostupne na ESMA-inim internetskim stranicama.

Ostale obavijesti