Zapošljavanje

Poziv kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa na radnom mjestu Viši supervizor pravne struke u Direkciji za superviziju osiguranja (m/ž) (1 izvršitelj/ica)

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi HANFA-e promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti poslovanja subjekata nadzora, a u ostvarivanju svojih ciljeva HANFA se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 53/12) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavljuje sljedeći

 

POZIV

kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa

na radnom mjestu

Viši supervizor pravne struke u Direkciji za superviziju osiguranja

(m/ž)

(1 izvršitelj/ica)

 

Opis poslova:

 • provođenje aktivnosti u okviru opsega posla Direkcije više i visoke složenosti s ciljem osiguranja transparentnog i zakonitog rada subjekata nadzora
 • provođenje nadzora u smislu provjere i analize zakonitosti i ocjene rizičnosti poslovanja subjekata nadzora
 • analiza, nadzor i kontrola izvještaja i obavijesti subjekata nadzora
 • analiza poslovanja i poslovnog modela subjekata nadzora uključujući i analiziranje planova i ostvarenja planova subjekata nadzora
 • sudjelovanje na izradi prijedloga zakona i prijedloga podzakonskih akata, provedbenih propisa, smjernica, naputaka i mišljenja i sl.
 • izrađivanje prijedloga internih akata i procedura
 • izrađivanje pismena, službenih bilješki, zapisnika, rješenja o provedenom nadzoru i ostale dokumentacije, a u vezi sa provođenjem nadzora
 • praćenje domaće i inozemne regulative i najbolje prakse
 • vođenje projekata i sudjelovanje u projektima i odborima više i visoke složenosti

  

Uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili (integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) ili stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij, čijim završetkom je osoba stekla najmanje 300 ECTS bodova ili sveučilišni dodiplomski studij, čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu ili stručni dodiplomski studij u trajanju od najmanje četiri godine čijim završetkom je osoba stekla visoku stručnu spremu pravnog smjera
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima u području financijskih usluga
 • visoka razina informatičkog znanja (MS Office – Word, Excel, Outlook)
 • visoka razina znanja engleskog jezika
 • prezentacijske vještine

 

Prednosti:

 • radno iskustvo u području financijskih usluga odnosno financijskih institucija, u tijelima državne ili javne uprave
 • radno iskustvo u zastupanju pravnih i fizičkih osoba u sudskim postupcima
 • poznavanje zakonodavnih propisa iz područja javne uprave, osiguranja i obveznih odnosa
 • pravosudni ispit

 

Što nudimo: 

 • kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad na neodređeno vrijeme

Zainteresirani kandidati trebaju se prijaviti na natječaj putem poveznice za prijavu najkasnije do 21.06.2019. godine te dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • molbu
 • životopis
 • diplomu
 • prijepis svih ocjena

HANFA pridržava pravo da ne razmatra prijave s nepotpunom dokumentacijom.

Napominjemo da će na testiranje biti pozvani samo oni kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja i čije kompetencije i radno iskustvo u najvećoj mjeri odgovaraju navedenim uvjetima i prednostima, sve u skladu sa zahtjevima radnog mjesta.

Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/19-02/08
UR.BROJ: 326-01-30-33-19-1

Zagreb, 14. lipnja 2019.

31.05.2019.

Poziv kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje u Sektoru za superviziju fondova i investicijskih društava, na radnom mjestu Supervizor specijalist pravne struke u Direkciji za superviziju mirovinskih fondova (1 izvršitelj/ica)

Hanfa objavljuje poziv kandidatima (m/ž) koji su zainteresirani za zaposlenje na poslovima Supervizora/ice specijalista/ice pravne struke u Direkciji za superviziju mirovinskih fondova, Sektor za superviziju fondova i investicijskih društava  ...

Pročitaj više...

Ostale obavijesti