Zapošljavanje

26.11.2019.

Obavijest o ishodu natječaja za zapošljavanje na poslovima supervizora ili supervizora specijalista u Direkciji za superviziju osiguranja, Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, objavljenog 24. rujna 2019. godine

Na temelju natječaja za zapošljavanje na poslovima supervizora ili supervizora specijalista u Direkciji za superviziju osiguranja, Sektor za superviziju osiguranja, leasinga i faktoringa, objavljenog na internetskim stranicama Hanfe i portalu Moj Posao 24. rujna 2019. zapošljavaju se Marko Picek, Tea Valenta i Davor Veček, svi kandidati s visokom stručnom spremom.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti