Obavijest o obradi podataka - praksa

Obavijest o obradi podataka – natječaj za studentsku praksu

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkoga 6, HR-10000 Zagreb, osobni identifikacijski broj (OIB): 49376181407 (dalje: Voditelj obrade) prikuplja osobne podatke studenata u svrhu sudjelovanja u natječaju za prijem studenata na studentsku stručnu praksu kao i za sudjelovanje u studentskoj stručnoj praksi u slučaju da isti/ista bude odabran/a (dalje: Ispitanika) te je sukladno propisima dužna ispitanicima pružiti sljedeće informacije:

Voditelja obrade možete kontaktirati putem – e-pošta: info@hanfa.hr, tel.: +385 1 6173 200.

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati putem e-pošte: privatnost@hanfa.hr.

Vaše podatke kao što su ime, prezime, OIB, adresu, kontakt, spol, datum rođenja, završeni stupanj obrazovanja te fotografiju prikupljamo kako bismo proveli natječaj za prijem studenata na studentsku stručnu praksu sukladno važećim propisima Republike Hrvatske.

Vaša prava su sljedeća:

  • Pravo na pristup
  • Pravo na ispravak
  • Pravo na brisanje ("pravo na zaborav")
  • Pravo na ograničenje obrade
  • Pravo na prigovor
  • Pravo na prenosivost podataka

Detaljno o načinu ostvarenja navedenih prava možete pročitati na https://www.hanfa.hr/o-nama/pravila-privatnosti/  ili na oglasnoj ploči Voditelja obrade ili zatražite da vam informacije dostavimo putem e-adrese ili na adresu stanovanja.

Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u svakom trenutku možete se obratiti i našem službeniku za zaštitu podataka na privatnost@hanfa.hr.

Ako smatrate da se Vaša prava krše imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U svakom slučaju u kojem dolazi do obrade osobnih podataka, a koja nije navedena u ovoj obavijesti Voditelj obrade pružit će vam zasebnu, novu obavijest.

Dakle, vaši osobni podaci obrađivat će se isključivo u gore navedene svrhe, osim ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona), ako ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Na kraju, naglašavamo kako Ispitanik ima obvezu čuvati povjerljivima sve podatke do kojih je došao tijekom rada kod Voditelja obrade, a koji nisu dostupni javnosti, te će se svi takvi podaci smatrati poslovnom tajnom sukladno propisima Republike Hrvatske.

Poslovnom tajnom se osobito smatraju te je iste zabranjeno otkrivati i/ili u svoju ili tuđu korist rabiti podatke o razvoju proizvoda i tehnologije, o istraživanjima i projektima, know-how tehnologijama, odnosima s klijentima te drugim poslovnim informacijama i podacima. Iznimno, zabrana ne obuhvaća informacije i podatke koji su bez odgovornosti ispitanika javno obznanjeni ili za objavu kojih Voditelj obrade prethodno da ispitaniku pisano odobrenje.

Danom prestanka ugovornog odnosa sa Voditeljem obrade ispitanik je dužan vratiti sve izvornike i preslike poslovnih dokumenata koji su mu povjereni ili kojima je imao pristup, uključujući i poslovne bilješke zabilježene na papiru, računalu ili drugom mediju te kodove, šifre, memorandume, iskaznice, propusnice i dr.

Ispitanik je dužan trajno čuvati poslovnu tajnu, i nakon prestanka ugovornog odnosa kod Voditelja obrade.

Ispitanik se obavještava o pravu Voditelja obrade na naknadu štete ukoliko dođe do povrede pravila o tajnosti podataka koje je zabranjeno otkrivati trećim strana.