Natječaj

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

objavljuje NATJEČAJ za obavljanje studentske stručne prakse u 2019. godini


Želite li vidjeti i iskusiti kako ono što učite u teoriji izgleda u praksi? I to iz perspektive onoga tko provodi nadzor nad sudionicima financijskih tržišta kao što su društva za osiguranje, mirovinska društva, investicijska društva, burza…

Ako je vaš odgovor DA pozivamo vas da se prijavite i steknete vrijedno iskustvo koje će vam biti korisno u nastavku vašeg studija i koje će vas usmjeriti u budućoj karijeri.

 1. Uvjeti:
 • redovni studij i status redovnog studenta
 • upisana prva ili viša godina studija čiji program odgovara poslovanju i potrebama HANFA-e (ekonomija, pravo, matematika, informatika, fizika)
 • regulirano obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme obavljanja prakse
 • hrvatsko državljanstvo

 

 1. Kriteriji odabira:
 • redovitost školovanja (upis godine za godinom i uredno izvršavanje studentskih obaveza)
 • podudarnost programa studija s poslovanjem i potrebama HANFA-e
 • visina prosjeka ocjena
 • procjena motivacije i interesa

 

 1. Potrebni dokumenti:
 • popunjena elektronička prijavnica
 • uputnica obrazovne institucije za studente kojima je praksa obvezna (ako je na stranom jeziku, potreban je prijevod ovlaštenog sudskog tumača)
 • dokaz o statusu redovnog studenta
 • dokaz o položenim ispitima i ocjenama
 • domovnica

 

Studentska stručna praksa u HANFA-i može trajati najviše 20 radnih dana i obavljat će se od srpnja do rujna 2019. godine.

 

Za obavljanje studentske stručne prakse studentima se ne plaća naknada niti se podmiruju bilo kakvi drugi povezani troškovi (prijevoz, smještaj i sl.).

 

Nakon provedenog natječaja, na temelju uvjeta i kriterija odabira, odabrati će se studenti kojima će se omogućiti obavljanje studentske stručne prakse u HANFA-i.

 

Molimo vas da se prijavite popunjavanjem elektroničke prijavnice uz dostavu traženih dokumenata u digitalnom ili skeniranom obliku. Rok za prijavu je 27. lipnja 2019. godine.

 

Studenti koji žele povući svoju prijavu, informaciju o tome šalju na e-mail adresu: posao@hanfa.hr.

 

KLASA: 132-02/19-01/01

URBROJ: 326-01-30-33-19-1

Zagreb, 13. lipnja 2019.