Natječaj

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

objavljuje NATJEČAJ za obavljanje studentske stručne prakse u 2022. godini


Želite li vidjeti i iskusiti kako ono što učite u teoriji izgleda u praksi? I to iz perspektive onoga tko provodi nadzor nad sudionicima financijskih tržišta kao što su društva za osiguranje, mirovinska društva, investicijska društva, burza…

Ako je vaš odgovor DA, pozivamo vas da se prijavite i steknete vrijedno iskustvo koje će vam biti korisno u nastavku vašeg studija i koje će vas usmjeriti u budućoj karijeri.

 1. Uvjeti:
 • redoviti studij i status redovitog studenta
 • upisana prva ili viša godina studija čiji program odgovara poslovanju i potrebama Hanfe (ekonomija, pravo, matematika, fizika)
 • regulirano obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme obavljanja prakse
 • hrvatsko državljanstvo.
 1. Kriteriji odabira:
 • redovitost školovanja (upis godine za godinom i uredno izvršavanje studentskih obveza)
 • podudarnost programa studija s poslovanjem i potrebama Hanfe
 • visina prosjeka ocjena
 • procjena motivacije i interesa.
 1. Potrebni dokumenti:
 • popunjena elektronička prijavnica
 • životopis
 • uputnica obrazovne institucije za studente kojima je praksa obvezna (ako je na stranom jeziku, potreban je prijevod ovlaštenog sudskog tumača)
 • dokaz o statusu redovitog studenta
 • dokaz o položenim ispitima i ocjenama

Studentska stručna praksa u Hanfi može trajati najviše 20 radnih dana, a obavljat će se u razdoblju od lipnja do rujna 2022. godine. Za obavljanje studentske stručne prakse studentima se ne plaća naknada niti se podmiruju bilo kakvi drugi povezani troškovi (prijevoz, smještaj i sl.). Nakon obavljene studentske prakse studentu će biti izdana odgovarajuća potvrda.

Nakon provedenog natječaja, na temelju uvjeta i kriterija odabira, odabrat će se studenti kojima će se omogućiti obavljanje studentske stručne prakse u Hanfi.

Molimo vas da se prijavite na način da popunite elektroničku prijavnicu te dostavite tražene dokumente u digitalnom ili skeniranom obliku. Rok za prijavu je 15. svibnja 2022. godine.

S razlozima i načinima prikupljanja vaših osobnih podataka, kao i s načinom na koji se oni koriste možete se upoznati putem poveznice Pravila privatnosti na našim internetskim stranicama.

KLASA: 132-01/22-01/01

URBROJ: 326-01-30-33-22-1

Zagreb, 3. svibnja 2022.