Stipendije dodijeljene 2022. godine

Dodijeljeno pet stipendija HANFA-e s početkom od akademske godine 2022./2023.

Datum objave: 07.prosinca.2022.

Na temelju Natječaja za dodjelu stipendija za akademsku godini 2022./2023. studentima ekonomije, prava, matematike i informatičkih tehnologija, KLASA: 604-01/22-01/02, URBROJ: 326-01-30-33-22-1, objavljenog dana 13. rujna 2022. i provedenog selekcijskog postupka, donesena je odluka o dodjeli studentskih stipendija sljedećim studentima:

  1. Marta Ercegovac, studentica 3. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
  2. Paola Jović, studentica 3. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
  3. Kristijan Koić, student 4. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije, smjer Financije, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
  4. Tea Krivošić, studentica 4. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije, smjer Financije, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
  5. Lara Pastuović, studentica 4. godine sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija Poslovne ekonomije, smjer Financije, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.

Mjesečna stipendija iznosi neto 1.750,00 kuna, a stipendistima će biti isplaćivana od akademske godine 2022./2023. do završetka studija. Stipendist će se za vrijeme  studiranja upoznati s radom u Hanfi kroz obveznu studensku praksu. Po završetku studiranja obvezuje se na zapošljavanje u Hanfi i ostanak u radnom odnosu onoliko godina koliko je primao stipendiju, uvećano za jednu godinu.

HANFA će i u godinama koje dolaze, redovito objavljivati natječaj za stipendiranje studenata određenih struka s ciljem stvaranja prepoznatljivosti na tržištu, te privlačenja najperspektivnijih kadrova.