Stipendije dodijeljene 2019. godine

Dodijeljeno sedam stipendija HANFA-e s početkom od akademske godine 2019./2020.

Na temelju Natječaja za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2019./2020. studentima ekonomije, prava, matematike i informatičkih tehnologija, KLASA: 604-01/19-01/02 , URBROJ: 326-01-30-33-19-1, objavljenog dana 14. lipnja 2019. i provedenog selekcijskog postupka, donesena je odluka o dodjeli studentskih stipendija sljedećim studentima:

  1. Isabella Arežina, studentica 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, smjer Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
  2. Irena Čemerika, studentica 3. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, smjer Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu
  3. Ivana Leinweber, studentica 2. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Poslovno upravljanje - MBA na Effectusu – Studij financije i pravo.
  4. Marija Streny, studentica 3. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, smjer Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
  5. Antonio Suhi, student 2. godine diplomskog sveučilišnog studija, smjer Financijski menadžment na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.
  6. Karla Štimac, studentica 4. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija, smjer Poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.
  7. Dino Štrkonjić, student 3. godine preddiplomskog stručnog studija, smjer Poslovna ekonomija na Libertasu – međunarodno sveučilište.

Mjesečna stipendija iznosi neto 1.750,00 kuna, a stipendistima će biti isplaćivana od akademske godine 2019./2020. do završetka studija. Stipendist će se za vrijeme  studiranja upoznati s radom u Hanfi kroz obveznu studensku praksu. Po završetku studiranja obvezuje se na zapošljavanje u Hanfi i ostanak u radnom odnosu onoliko godina koliko je primao stipendiju, uvećano za jednu godinu.

HANFA će i u godinama koje dolaze, redovito objavljivati natječaj za stipendiranje studenata određenih struka s ciljem stvaranja prepoznatljivosti na tržištu, te privlačenja najperspektivnijih kadrova.