Obavijest o obradi podataka – stipendije

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Franje Račkoga 6, 10000 Zagreb, osobni identifikacijski broj (OIB): 49376181407 (dalje: Voditelj obrade) prikuplja osobne podatke studenata koji se prijavljuju na natječaj (dalje: Ispitanika) te je sukladno propisima dužna Ispitanicima pružiti sljedeće informacije:

Voditelja obrade možete kontaktirati putem e-pošte: info@hanfa.hr, odnosno na tel.: +385 1 6173 200.

Službenika za zaštitu podataka možete kontaktirati putem e-pošte: privatnost@hanfa.hr.

Vaše podatke kao što su ime, prezime, OIB, adresu, kontakt, spol, datum rođenja, završeni stupanj obrazovanja i sl. prikupljamo kako bismo proveli natječaj za stipendiranje u skladu sa svim važećim propisima. Uz navedene podatke na temelju legitimnog interesa obradit ćemo i Vašu fotografiju. Fotografiranje svih stipendista vršit će se grupno, a objava će uključivati objavu na web mjestu i društvenim mrežama Voditelja obrade. Fotografiranje, objava fotografije/a i Vaših podataka potrebna je radi poštivanja načela transparentnosti odabira, ali i radi promocije Voditelja obrade.

Vaša prava su sljedeća:

  • pravo na pristup
  • pravo na ispravak
  • pravo na brisanje ("pravo na zaborav")
  • pravo na ograničenje obrade
  • pravo na prigovor
  • pravo na prenosivost podataka.

Detaljno o načinu ostvarenja navedenih prava možete pročitati na https://www.hanfa.hr/o-nama/pravila-privatnosti/ ili možete zatražiti da vam informacije dostavimo putem e-maila ili na adresu stanovanja.

Ukoliko želite ostvariti neko od svojih prava u svakom trenutku možete se obratiti i našem službeniku za zaštitu podataka na privatnost@hanfa.hr.

Ako smatrate da se Vaša prava krše imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

U svakom slučaju u kojem dolazi do obrade osobnih podataka, a koji nije naveden u ovoj obavijesti, Voditelj obrade pružit će vam zasebnu, novu obavijest.

Dakle, Vaši osobni podaci obrađivat će se isključivo u gore navedene svrhe, osim ako je to neophodno za poštivanje zakonskih obveza (npr. za dostavljanje podataka sudovima ili organima kaznenog progona), ako ste pristali na odgovarajuću obradu ili ako je obrada na drugi način zakonita prema obvezujućim propisima. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo Vam informacije o toj drugoj svrsi te sve druge relevantne informacije.

Na kraju, naglašavamo kako imate obvezu čuvati povjerljivima sve podatke do kojih ste došli tijekom natječajnog postupka ili eventualnog sudjelovanja u studenskoj stručnoj praksi kod Voditelja obrade, a koji nisu dostupni javnosti, te će se svi takvi podaci smatrati poslovnom tajnom sukladno propisima Republike Hrvatske.

Poslovnom tajnom se osobito smatraju, te je iste zabranjeno otkrivati i/ili u svoju ili tuđu korist rabiti, podaci o razvoju proizvoda i tehnologije, o istraživanjima i projektima, know-how tehnologijama, odnosima s drugim institucijama te druge poslovne informacije i podaci. Iznimno, zabrana ne obuhvaća informacije i podatke koji su bez odgovornosti Ispitanika javno obznanjeni ili za objavu kojih Voditelj obrade prethodno da Ispitaniku pisano odobrenje.

Danom isteka eventualne studentske stručne prakse kod Voditelja obrade dužni ste vratiti izvornike i preslike poslovnih dokumenata koji su Vam povjereni ili kojima ste imali pristup, uključujući i poslovne bilješke zabilježene na papiru, računalu ili drugom mediju te kodove, šifre, memorandume, iskaznice, propusnice i dr.

Dužni ste trajno čuvati poslovnu tajnu, i nakon završetka natječajnog postupka ili isteka studentske stručne prakse.

Obavještavamo Vas o pravu Voditelja obrade na naknadu štete ukoliko dođe do povrede pravila o tajnosti podataka koje je zabranjeno otkrivati trećim stranama.

U Zagrebu, 9. rujna 2022.