Literatura za ispit

Literatura za ispit za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja

*Literatura za ispit odnosi se na pozitivne propise važeće u trenutku polaganja Ispita 

 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi za polaganje ispita za upis u registar posrednika i sporednih posrednika u osiguranju (dalje u tekstu: Prijava) izabrao skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja i označio polje distribucija osiguranja literatura obuhvaća:
 • Zakon o osiguranju
 • Zakon o obveznim odnosima – odredbe koje se odnose na ugovor o osiguranju osoba, opća načela prouzročenja štete, ugovor o kreditu i ugovor o zajmu
 • Zakon o trgovačkim društvima – čl. 1. – 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.
 • Zakon o tržištu kapitala – financijski instrumenti, prenosivi vrijednosti papiri
 • Zakon o kreditnim institucijama – opće odredbe
 • Zakon o zaštiti potrošača – odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača
 • Opći porezni zakon – odredba o primjeni poreznih propisa
 • Zakon o porezu na dohodak – odredbe o primicima koji se ne smatraju dohotkom, primici po osnovi nesamostalnog rada
 • Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima – odredbe o ponudi mirovinskih programa
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – opće odredbe uređenja obveznog zdravstvenog osiguranja u Republici Hrvatskoj
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – opće odredbe
 • Zakon o radu – opće odredbe o sklapanju ugovora o radu
 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi izabrao skupinu osiguranja neživotna osiguranja i označio distribuciju osiguranja literatura obuhvaća:
 • Zakon o osiguranju
 • Zakon o obveznim osiguranjima u prometu
 • Zakon o obveznim odnosima – odredbe koje se odnose na ugovor o osiguranju i opća načela prouzročenja štete
 • Zakon o trgovačkim društvima – čl. 1. – 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.
 • Zakon o zaštiti potrošača – odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača
 • Opći porezni zakon – odredba o primjeni poreznih propisa
 • Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila na dugoročne ugovore o kasko osiguranju
 • Zakon o porezu na dohodak – odredbe o primicima koji se ne smatraju dohotkom, primici po osnovi nesamostalnog rada
 • Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima – odredbe o ponudi mirovinskih programa
 • Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – opće odredbe
 • Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju – opće odredbe
 • Zakon o radu – opće odredbe o sklapanju ugovora o radu
 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi izabrao životna/investicijska i neživotna osiguranja i označio distribuciju osiguranja literatura za ispit obuhvaćena je točkama 1. i 2.
 2. Za posrednika u reosiguranju koji je na Prijavi označio distribuciju reosiguranja literatura obuhvaća:
 • Zakon o osiguranju – osnove reosiguranja
 1. Za posrednika u osiguranju koji je na Prijavi označio polje distribucija osiguranja i izabrao skupinu osiguranja životna/investicijska osiguranja i/ili neživotna osiguranja i polje distribucija reosiguranja literatura obuhvaća literaturu navedenu pod točkama 1. i/ili 2. i literaturu navedenu pod točkom 4.
 2. Za sporednog posrednika u osiguranju literatura za ispit obuhvaća:
 • Zakon o osiguranju – odredbe o distribuciji proizvoda osiguranja
 • Zakon o obveznim odnosima – odredbe koje se odnose na ugovor o osiguranju i opća načela prouzročenja štete
 • Zakon o zaštiti potrošača – odredbe o pravu na informiranje i izobrazbu potrošača
 • Zakon o trgovačkim društvima – čl. 1. – 36., čl. 41. – 58., čl. 159. – 175., čl. 385. – 421. i čl. 473.