Notifikacije iz država članica EU

Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji na snagu su stupile odredbe zakonodavnog okvira iz područja financijskih usluga koje omogućuju pružateljima financijskih usluga s odobrenjem nadležnog regulatora država članica EU da svoje usluge pružaju i na području Republike Hrvatske (tzv. „passporting“). Relevantne direktive EU (a koje su implementirane u hrvatsko zakonodavstvo) omogućuju da i hrvatski pružatelji usluga pod istim uvjetima posluju i u drugim državama članicama EU.

Hanfa na svojim internetskim stranicama objavljuje popis onih pružatelja usluga iz drugih država članica za koje je, sukladno propisanoj proceduri, zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga u Republici Hrvatskoj.

Prekogranično obavljanje djelatnosti odnosno trgovanje udjelima fondova na području Republike Hrvatske korištenjem passporta omogućeno je za: