Alternativni investicijski fondovi

 1. Br. Fond ISIN Društvo za upravljanje
 2. 1Anchor, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRZDINUANCR6SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 3. 2AP2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRALTIUAP204ALTERNATIVE INVEST d.o.o.
 4. 3AP3 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRALTIUAP303ALTERNATIVE INVEST d.o.o.
 5. 4APRIVATE - otvoreni osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRAGINUAGPR8Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 6. 5CGS Alpha alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudomHRCGSCUALPH7CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 7. 6CGS Beta alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudomHRCGSCUBETA7CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 8. 7CGS Delta otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRCGSCUDELT0CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 9. 8CGS Gamma alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudomHRCGSCUGAMA9CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 10. 10Erste PB1 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRERSIUELTE8Erste Asset Management d.o.o.
 11. 11Erste PB2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRERSIUEXCL4Erste Asset Management d.o.o.
 12. 12Feelsgood investicijski fond s društvenim učinkomHRFGCPUFGIF4FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS d.o.o.
 13. 13FIMA Global Income Builder otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudomHRHPREUFGIB2FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 14. 14FIMA Invest Energy otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRHPREUFIEN2FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 15. 15FIMA Invest Funds krovni otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudomHRFMINUFMIF2FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 16. 16FIMA Invest New Technologies otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRHPREUFINT0FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 17. 17FIMA SEE Income Builder otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudomHRHPREUFSIB7FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 18. 18Generali Value, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRLOINUVAL26Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
 19. 19HMID PLUS otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRHMIDUPLUS8HRVATSKO MIROVINSKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO d.o.o.
 20. 20ICAM Capital Private 1HRICAMUCAP15INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.