Alternativni investicijski fondovi

 1. Br. Fond ISIN Društvo za upravljanje
 2. 1Anchor, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRZDINUANCR6SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 3. 2AP2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRALTIUAP204ALTERNATIVE INVEST d.o.o.
 4. 3AP3 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRALTIUAP303ALTERNATIVE INVEST d.o.o.
 5. 4APRIVATE - otvoreni osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRAGINUAGPR8Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 6. 5CGS Alpha alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudomHRCGSCUALPH7CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 7. 6CGS Beta alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudomHRCGSCUBETA7CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 8. 7CGS Delta otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRCGSCUDELT0CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 9. 8CGS Gamma alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudomHRCGSCUGAMA9CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 10. 9Erste PB1 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRERSIUELTE8Erste Asset Management d.o.o.
 11. 10Erste PB2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRERSIUEXCL4Erste Asset Management d.o.o.
 12. 11Feelsgood investicijski fond s društvenim učinkomHRFGCPUFGIF4FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS d.o.o.
 13. 12FIMA Global Income Builder otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudomHRHPREUFGIB2FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 14. 13FIMA Invest Funds krovni otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudomHRFMINUFMIF2FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 15. 14FIMA SEE Income Builder otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudomHRHPREUFSIB7FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 16. 15Generali Value, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRLOINUVAL26Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
 17. 16HMID PLUS otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRHMIDUPLUS8HRVATSKO MIROVINSKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO d.o.o.
 18. 17Honestas FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudomHRHPREUHNST5FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 19. 18ICAM Capital Private 1HRICAMUCAP15INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
 20. 19ICAM Capital Private 2HRICAMUCAP23INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
 21. 20ICAM Capital Private 3HRICAMUCAP31INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.