Alternativni investicijski fondovi

 1. Br. Fond ISIN Društvo za upravljanje
 2. 1Anchor, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRZDINUANCR6SQ CAPITAL društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 3. 2AP2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRALTIUAP204ALTERNATIVE INVEST d.o.o.
 4. 3AP3 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRALTIUAP303ALTERNATIVE INVEST d.o.o.
 5. 4APRIVATE - otvoreni osnovni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRAGINUAGPR8Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 6. 5CGS Alpha alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudomHRCGSCUALPH7CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 7. 6CGS Beta alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudomHRCGSCUBETA7CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 8. 7CGS Delta otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomCGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 9. 8CGS Gamma alternativni otvoreni investicijski fond s privatnom ponudomHRCGSCUGAMA9CGS Capital d.o.o. za osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 10. 9Erste PB1 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRERSIUELTE8Erste Asset Management d.o.o.
 11. 10Erste PB2 otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRERSIUEXCL4Erste Asset Management d.o.o.
 12. 11Feelsgood investicijski fond s društvenim učinkomHRFGCPUFGIF4FEELSGOOD CAPITAL PARTNERS d.o.o.
 13. 12Generali Absolute – otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRNFDAUPRIV3Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
 14. 13Generali Value, otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRLOINUVAL26Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima
 15. 14HMID PLUS otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudomHRHMIDUPLUS8HRVATSKO MIROVINSKO INVESTICIJSKO DRUŠTVO d.o.o.
 16. 15Honestas FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudomHRHPREUHNST5FIMA INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima
 17. 16ICAM Capital Private 1HRICAMUCAP15INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
 18. 17ICAM Capital Private 2HRICAMUCAP23INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
 19. 18ICAM Capital Private 3HRICAMUCAP31INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
 20. 19ICAM krovni otvoreni alternativni investicijski fondHRICAMUICAM4INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
 21. 20ICAM Outfox Macro Income FundHRICAMUOMIF8INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.