Alternativni investicijski fondovi u likvidaciji

  1. Br. Naziv ISIN Društvo za upravljanje
  2. 1Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidacijiHRFMPSRA0003Andrić Manuela (likvidator)
  3. 2Quaestus Private Equity Kapital II – otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom, u likvidacijiHRQPREUKAP29QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o.Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.