Alternativni investicijski fondovi u likvidaciji

  1. Br. Naziv ISIN Društvo za upravljanje
  2. 1Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidacijiHRFMPSRA0003Štambuk Denis (likvidator)
  3. 2Prosperus FGS - otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom u likvidacijiHRPSPIUPFGS3PROSPERUS - INVEST d.o.o.Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.