Alternativni investicijski fondovi u likvidaciji

  1. Br. Naziv ISIN Društvo za upravljanje
  2. 1Proprius d.d. zatvoreni AIF s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine u likvidacijiHRFMPSRA0003Štambuk Denis (likvidator)Molimo preuzmite registar u elektroničkim formatima: XML datoteka.