Registri

U ovom izborniku nalazi se popis društva za upravljanje UCITS fondovima i popis UAIF-ova s djelatnostima za koje im je Hanfa izdala odobrenje za rad i svih ostalih društava za upravljanje koja pružaju svoje usluge ili obavljaju djelatnost na području Republike Hrvatske, kao i popis UCITS fondova i popis AIF-ova kojima je Hanfa izdala odobrenje za osnivanje te ostalih UCITS fondova i AIF-ova koji su u ponudi u Republici Hrvatskoj.

Također, ovdje se nalazi i Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.