Događaji inovacijskog hub-a

Događaji u kojima sudjeluje Inovacijski hub uključuju:

  • okrugle stolove povezane s financijskim inovacijama, koji pomažu razvoju suradnje između Hanfe i sudionika tržišta financijskih usluga i subjekata koji razvijaju tehnološka rješenja na području financijskih usluga,
  • posebna predavanja, Q&A i slično, orijentirana na konkretna pitanja kojima se regulatorni okvir pokušava približiti subjektima i kojima se istražuju problemi povezani s njihovim poslovanjem u regulatornom okviru,
  • tematske radionice koje se orijentiraju na iskustvo tržišnih sudionika i raspravljanje o trendovima. 

Hanfa je i do sada bila pozivana na događaje kao što su radionice, debate, okrugli stolovi, konferencije i paneli čiji su domaćini bile druge organizacije s ciljem podržavanja inovacija u financijskim uslugama. Ako želite da sudjelujemo na vašem događaju, molimo kontaktirajte nas putem adrese innovationhub@hanfa.hr.

Prezentacija rada regulatornog Inovacijskog huba: koji su ciljevi i strategija, način rada i primjeri projekata

Kada? 29. svibnja 2019. od 9:30 do 11:00 sati

Gdje? HANFA, Franje Račkoga 6, Zagreb

Povodom pokretanja regulatornog Inovacijskog huba, predstavnici HANFA-e održat će predstavljanje u kojem će iznijeti cilj, strategiju i glavne funkcije Inovacijskog huba, kao i primjere inovativnih projekata koji su dobili podršku regulatornih inovacijskih hubova u drugim državama članicama EU-a.

Kome je namijenjen ovaj događaj?

Subjektima koji pružaju usluge poslovnog ili pravnog savjetovanja (konzultantske usluge) na području inovacija u financijskim uslugama. Ako postoji zabilježena evidencija (track record), slobodno je pošaljite u prijavi. 

Molimo zainteresirane da se prijave na adresu elektroničke pošte innovationhub@hanfa.hr ili na filip.saravanja@hanfa.hr odnosno dorotea.benkovic@hanfa.hr do 12:00 sati 24. svibnja 2019.

Broj sudionika: 30 mjesta, po načelu prvenstva s obzirom na redoslijed prijave (first come, first served). Prednost će imati sudionici kojima je događaji namijenjen. 

Ako bude potrebno, događaj će se ponoviti, a novi poziv bit će javno objavljen u najbržem mogućem roku.

Program:

9:30 – 10:00: „Inovacijski hub – ciljevi, strategija i način rada“ – Anamarija Staničić, direktorica Sektora za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju

10:00 – 10:20: „Primjeri projekata iz drugih država članica EU-a“ - Dorotea Benković, zamjenica FinTech koordinatora i Filip Šaravanja, FinTech koordinator, Inovacijski hub HANFA-e

10:20-11:00: - Pitanja i odgovori 

Prezentacija će se održati na hrvatskom jeziku.

Povratak na vrh