FinTech

Dobro došli na internetske stranice regulatornog Inovacijskog huba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Inovacijski hub). Kako se tehnološka rješenja u financijskoj industriji, načini prikupljanja kapitala, struktura tržišta i pristup korisnicima neprestano razvijaju, Inovacijski hub trebao bi igrati ulogu u aktivnoj suradnji Hanfe s postojećim subjektima, pružateljima tehnoloških usluga, start-upovima i ostalim dionicima u poslovnim poduhvatima koji koriste ili žele koristiti inovativna rješenja u području nebankarskih financijskih usluga.

Hanfa uspostavlja regulatorni Inovacijski hub u području inovacija u financijskim uslugama, a koje pokrivaju FinTech, InsurTech, RegTech i drugo. Regulatorni Inovacijski hub treba služiti autorima inovativnih projekata na području financijskih usluga kao mjesto na kojem mogu dobiti neformalnu podršku, savjet ili smjernice kako bi se bolje snalazili u regulatornom okruženju i odredili regulatorne, nadzorne i pravne probleme koje su značajni za njihov projekt. Neke od funkcija regulatornog Inovacijskog huba su:

  1. pružiti potrebnu podršku razvoju inovativnih projekata
  2. smanjiti vrijeme koje je potrebno da inovativni projekti dođu na tržište
  3. smanjiti regulatornu neizvjesnost
  4. olakšati pristup Hanfi stvarajući posebnu točku kontakta
  5. omogućiti brži, jednostavniji i individualni pristup projektima koji ispunjavaju uvjete
  6. igrati aktivnu ulogu kao katalizator za promicanje interakcije između financijske industrije i inovativnih tehnoloških rješenja, istraživanja, razvoja i ekonomskih potreba društva.

Upiti prema Inovacijskom hubu mogu biti različite prirode, na primjer:

  • informacije u vezi s uvjetima obavljanja regulirane djelatnosti i provođenja postupaka pred Hanfom
  • demonstracija proizvoda (uz povratnu informaciju Hanfe)
  • sastanci, intervjui i prezentacije.

Pozivamo subjekte koji se bave razvojem inovativnih tehnoloških rješenja u financijskoj industriji (FinTech, InsureTech ili RegTech) da se obrate Hanfi kako bi se upoznali s položajem svojeg inovativnog projekta u regulatornom okviru Republike Hrvatske i Europske unije.

Osobe koje podnesu Zahtjeve za podršku Inovacijskog huba koji ispunjavaju formalne uvjete kako je naznačeno u obrascu za prijavu Hanfa će povratno kontaktirati u roku koji ne bi trebao biti duži od tjedan dana.

Zašto Hanfa?

Integracija u EU

Od 2013. Hrvatska je članica Europske unije, i stoga u potpunosti usklađena sa zakonodavstvom EU-a. Poduzeća osnovana u Republici Hrvatskoj i licencirana, odnosno registrirana pri Hanfi uživaju potpunu slobodu pružanja usluga na području Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (pod uvjetom da se radi o djelatnosti za koju zakonodavstvo EU-a predviđa prekogranično pružanje usluga).

Dostupnost regulatornog tijela i brzi komunikacijski kanali

Hanfa je sastavila poseban tim ljudi koji odražava presjek njezina djelokruga nadležnosti. Veličina države i unutarnjeg tržišta omogućuje Hanfi da se posveti inovativnim projektima koji zadovoljavaju uvjete s potrebnom učinkovitošću i kratkim kanalima odlučivanja.