Tekuće aktivnosti Hanfe

Kriptotržište prvo u nizu Hanfinih online edukativnih predavanja

Objavljeno: 27. rujna 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga poziva zainteresiranu javnost da se prijavi za online edukativna predavanja iz nadležnosti Hanfe. Hanfa intenzivno radi na podizanju razine financijske pismenosti i zaštiti potrošača, a jedan od glavnih alata zaštite potrošača jest njihova edukacija i informiranost. Prijava za svaku od ponuđenih tema predavanja moguća je slanjem e-maila na adresu edukacija@hanfa.hr. Nakon prijave na vašu će e-mail adresu biti poslan link za spajanje na predavanje. Predavanja će se održavati putem Webex aplikacije. Za spajanje putem računala dovoljno je pristupiti linku koji će vam biti poslan putem e-maila, a u slučaju spajanja putem mobilnog telefona potrebno je instalirati aplikaciju.

Online javne prezentacije održavat će se svakog 15. u mjesecu, a do kraja 2021. godine bit će prezentirane tri teme:

  1. tema: Kriptotržište, 15.10.2021. u 10:00 sati, predavači: Filip Šaravanja i Anja Tkalčević
  2. tema: Prevare na financijskim tržištima, 15.11.2021. u 10:00 sati, predavač: Anja Tkalčević
  3. tema: Mirovinska štednja - 2. i 3. stup, 15.12.2021. u 10:00 sati, predavači: Branka Bjedov Kostelac i Anja Tkalčević

 

Prva online prezentacija održat će se već 15. listopada 2021. u 10:00 sati, a na njoj će stručnjaci iz Hanfe govoriti o tržištu kriptoimovine i osnovama kriptotržišta te najpoznatijih kriptovaluta, ali i o zaštiti potrošača te potencijalnim prevarama na tržištu. Nakon prezentacije predviđeno je vrijeme za pitanja i odgovore, kada ćete moći postaviti pitanja predavačima.. Za sve dodatne informacije i upite stojimo na raspolaganju.

Financijska pismenosti i edukacija važan su alat zaštite potrošača, a viša razina znanja i informiranosti omogućuje donošenje primjerenijih odluka povezanih s financijama. 

Ostale obavijesti