Predstavke korisnika financijskih usluga

Misija je Hanfe osigurati pogodno okruženje za stabilan financijski sustav, graditi povjerenje među sudionicima financijskog tržišta te ujedno poticati jačanje svijesti o koristima i rizicima koji su povezani s različitim vrstama financijskih proizvoda i usluga. Pri ostvarivanju navedenog Hanfa posebnu pažnju pridaje zaštiti kolektivnih interesa korisnika financijskih usluga kroz svoje nadzorno i regulatorno postupanje. Stoga je obrada i odgovaranje na predstavke korisnika financijskih usluga te njihova analiza jedan od važnih alata praćenja zaštite potrošača, a saznanja koja Hanfa dobije ovim putem mogu biti vrlo korisna za obavljanje aktivnosti iz njezina djelokruga i nadležnosti. Publikacija Predstavke korisnika financijskih usluga donosi informacije i podatke o predstavkama koje je Hanfa tijekom godine zaprimila na postupanje svojih subjekata nadzora, kao i aktivnosti koje je Hanfa poduzela temeljem saznanja pri obradi predstavki. Publikacija se objavljuje jednom godišnje za prethodnu godinu.

Predstavke korisnika financijskih usluga, br. 2

Objavljeno: 22. srpnja 2022.

Publikacija: Predstavke korisnika financijskih usluga

Datum: srpanj 2022.

Godina izdanja: II

 

Predstavke korisnika financijskih usluga, br. 1

Objavljeno: 29. srpnja 2021.

Publikacija: Predstavke korisnika financijskih usluga

Datum: srpanj 2021.

Godina izdanja: I