Srednje škole

Standardizirani program edukativnih aktivnosti za srednje škole prilagođen je uzrastu učenika, temama i metodama edukacija. Predavanja i radionice moguće je održati u prostorima škole i/ili online. Predložene teme predavanja su:

 • Sektor financijskih usluga i uloga Hanfe
 • Tržište kapitala i investiranje
 • Mirovinska štednja
 • Osiguranje
 • Financiranje putem leasinga
 • Kriptoimovina
 • Prevare u financijama
 • Upravljanje osobnim financijama

Predložene radionice:

 • Štednja u III. stupu
 • Prijava štete nakon prometne nezgode
 • Izračun anuiteta/rata
 • Izrada osobnog proračuna

Napomena: radionice je moguće održati samostalno i/ili u sklopu edukativnog predavanja ili kao njegov nastavak.

Za sve dodatne informacije i prijave za predavanja i radionice potrebno je poslati e-mail na edukacija@hanfa.hr, a detaljne informacije o temama, sadržaju i tijeku predavanja te ishodima učenja možete pogledati klikom na tablicu.