Mladi na početku karijere

Standardizirani program edukativnih aktivnosti za mlade na početku karijere prilagođen je potrebama mladih u njihovu profesionalnom i osobnom razvoju, temama i metodama edukacije.

Predavanja i radionice moguće je održati u suradnji s alumni zajednicama i drugim zainteresiranim skupinama. Edukacije se mogu održati online i/ili fizički, prema dogovoru.

Predložene teme predavanja su:

 • Sektor financijskih usluga i uloga Hanfe
 • Tržište kapitala i investiranje
 • Manipulacije na tržištu kapitala
 • Mirovinska štednja
 • Neživotna osiguranja
 • Životna osiguranja
 • Financiranje putem leasinga
 • Alternativni oblici financiranja
 • Zelene financije
 • Kriptoimovina
 • Korisnici financijskih usluga – prava potrošača
 • Prevare u financijama
 • Upravljanje osobnim financijama

Predložene radionice:

 • Što znači biti mali dioničar?
 • Odabir obveznog mirovinskog fonda
 • Štednja u III. stupu
 • Prijava štete nakon prometne nezgode
 • Životno osiguranje kao štednja
 • Usporedba bankovnog financiranja i leasinga
 • Rješavanje prijepora s financijskim institucijama
 • Izrada osobnog proračuna

Napomena: radionice je moguće održati samostalno i/ili u sklopu edukativnog predavanja ili kao njegov nastavak.

Za sve dodatne informacije i prijave za predavanja i radionice potrebno je poslati e-mail na edukacija@hanfa.hr, a detaljne informacije o temama, sadržaju i tijeku predavanja te ishodima učenja možete pogledati klikom na tablicu.