Fakulteti i studentske udruge

Standardizirani program edukativnih aktivnosti za studente prilagođen je potrebama i znanju studenata, temama i metodama edukacija. Predavanja i radionice moguće je održati u prostorima fakulteta, studentskih udruga i/ili online. Predložene teme predavanja su:

 • Sektor financijskih usluga i uloga Hanfe
 • Financijska stabilnost i sistemski rizici
 • Tržište kapitala i investiranje
 • Manipulacije na tržištu kapitala
 • Mirovinska štednja
 • Neživotna osiguranja
 • Životna osiguranja
 • Financiranje putem leasinga
 • Alternativni oblici financiranja
 • Zelene financije
 • Kriptoimovina
 • Korisnici financijskih usluga - prava potrošača
 • Prevare u financijama
 • Upravljanje osobnim financijama

Predložene radionice:

 • Simulator makroekonomskog stresnog testiranja
 • Što znači biti mali dioničar
 • Odabir obveznog mirovinskog fonda
 • Štednja u III. stupu
 • Prijava štete nakon prometne nezgode
 • Životno osiguranje kao štednja
 • Usporedba bankovnog financiranja i leasinga
 • Rješavanje prijepora s financijskim institucijama
 • Izrada osobnog proračuna

Napomena: radionice je moguće održati samostalno i/ili u sklopu edukativnog predavanja ili kao njegov nastavak.

Za sve dodatne informacije i prijave za predavanja i radionice potrebno je poslati e-mail na edukacija@hanfa.hr, a detaljne informacije o temama, sadržaju i tijeku predavanja te ishodima učenja možete pogledati klikom na tablicu.