Godišnja nagrada Hanfe studentima

Godišnjom nagradom Hanfe studentima za najbolje znanstvene i stručne radove želi se potaknuti mlade na razvoj znanstvene misli iz područja ekonomije te dodatno unaprijediti suradnju s visokim učilištima. Cilj je potaknuti studentsku zajednicu da se pobliže i na praktičnoj razini upozna sa zbivanjima na financijskim tržištima.

Hanfa dodijelila nagrade najboljim studentima
Poziv studentima za dostavu radova
Sažetak svih nagrađenih radova u 2021.