Ispitivanje financijske pismenosti

Hanfa kontinuirano prati razinu financijske pismenosti u Hrvatskoj zbog važnosti utjecaja financijske pismenosti na donošenje financijskih odluka, a jedan je od temeljnih ciljeva Hanfe zaštita potrošača i njihova edukacija. Hanfa u okviru svoje nadležnosti kontinuirano educira širu javnost, ali i specifične ciljne skupine, o temama u vezi s financijskim uslugama pa su kontinuirana mjerenja financijske pismenosti osnova za unaprjeđenje i daljnji razvoj edukativnih programa i tema prema potrebama građana.

Hanfa je prvo ispitivanje financijske pismenosti provela 2015. zajedno s Hrvatskom narodnom bankom i u suradnji s Ministarstvom financija, prema metodologiji Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD). Od tada takva nacionalno reprezentativna ispitivanja prema međunarodno usporedivoj metodologiji redovno provode domaće ili međunarodne institucije svake dvije do tri godine, što omogućuje praćenje razvoja financijskih znanja i vještina građana, odnosno njihove financijske pismenosti kao i uspješnosti provedenih aktivnosti financijskog opismenjavanja svih dionika u Hrvatskoj.

Rezultati dosad provedenih ispitivanja financijske pismenosti u čijem je provođenju Hanfa sudjelovala prikazani su prema godini provođenja istraživanja.

Istraživanje financijske pismenosti 2015.

Istraživanje financijske pismenosti 2015. provedeno je u suradnji Hanfe s Hrvatskom narodnom bankom i Ministarstvom financija. Istraživanje je provedeno prema metodologiji OECD–a, a nalazi istraživanja usporedivi su s rezultatima istog istraživanja u drugim zemljama. Razina financijske pismenosti u Hrvatskoj 2015. iznosila je 11,7 od maksimalno 21 boda, odnosno u prosjeku je 56 % ispitanika dalo točan, odnosno poželjan odgovor.

Prezentacija o istraživanju provedenom 2015. s detaljnim rezultatima dostupna je ovdje, a izvještaj o provedenom istraživanju dostupan je ovdje.

Istraživanje financijske pismenosti 2019.

Istraživanje razine financijske pismenosti u Hrvatskoj krajem 2019. proveo je OECD. Osim u Hrvatskoj, istraživanje je još provedeno u Bugarskoj, Crnoj Gori, Gruziji, Moldaviji, Sjevernoj Makedoniji i Rumunjskoj. Prosječna ocjena financijske pismenosti građana Hrvatske iznosila je 12,3 od ukupno 21 boda (59 %) te je došlo do porasta financijske pismenosti za 3 postotna boda u odnosu na 2015. godinu.

Prezentacija o istraživanju provedenom 2019. s osnovnim rezultatima dostupna je ovdje, a izvještaj o provedenom istraživanju dostupan je ovdje.

Istraživanje financijske pismenosti 2021.

Hanfa je od listopada 2020. do 31. prosinca 2021. provela istraživanje financijske pismenosti srednjoškolaca u kojem je sudjelovalo više od 700 učenika srednjih škola širom Hrvatske, a s kojima je Hanfa ostvarila suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti. Anketa je rađena prema uzoru metodologije za istraživanje financijske pismenosti OECD-a, ali je prilagođena ciljnoj skupini s naglaskom na financijske usluge. Istraživanje je pokazalo da je financijsko ponašanje učenika (58 %) najbolje ocijenjeno, a najniže je ocijenjeno financijsko znanje (43 %).

Informacije o rezultatima istraživanja možete pronaći ovdje.

Istraživanja financijske pismenosti 2022.

U 2022. Hanfa je provela nacionalno istraživanje financijske pismenosti mladih u dobi od 20 do 35 godina prema uzoru na metodologiju OECD-a s naglaskom na sektor financijskih usluga. Financijska pismenost mladih iznosila je 61 % te je došlo do njezina porasta za 6 postotnih bodova u usporedbi s podacima OECD-a iz 2019. (55 %).

Prezentacija o provedenom istraživanju mladih s osnovnim rezultatima dostupna je ovdje, a izvještaj o provedenom istraživanju dostupan je ovdje.

Hanfa je provela i ispitivanje financijske pismenosti građana u dobi od 50 do 65 godina čija je ukupna ocjena financijske pismenosti iznosila je 12,2 od maksimalnih 20 bodova, odnosno ispitanici su u prosjeku dali točan, odnosno poželjan odgovor na ukupno 61 % postavljenih pitanja, što je za 2 postotna boda više od financijske pismenosti svih punoljetnih građana Hrvatske prema ispitivanju OECD-a iz 2019.

Prezentacija o provedenom istraživanju s osnovnim rezultatima dostupna je ovdje, a izvještaj o provedenom istraživanju dostupan je ovdje.