Vodič - kako se informirati o obveznim mirovinskim fondovima?

Planiranje mirovine i praćenje uplata u mirovinske fondove važni su za svakog građanina koji živi od svog rada. Od odabira obveznog mirovinskog fonda pa do ostvarenja uvjeta za mirovinu proći će u pravilu i više desetaka godina, a u tom razdoblju, svaki član fonda može pratiti kako tijek uplata i stanje po svom osobnom računu, tako i ulaganje odabranog mirovinskog fonda u cjelini.

U nastavku donosimo vodič koji daje detaljan pregled o tome gdje možete pronaći detaljne informacije i izvještaje o rezultatima rada mirovinskih fondova, naknada koja mirovinska društva naplaćuju članovima fondova, ciljevima i strukturi ulaganja fondova, prinosima za određeno ili ukupno razdoblje od osnutka obveznih mirovinskih fondova i dr. 

Hanfa redovno provodi kontrolu objave i prikaza podataka u takvim izvještajima te nakon nadzornih aktivnosti po potrebi traži od mirovinskih društava određene promjene kako bi se takav način informiranja i način izvještavanja dodatno unaprijedio.

Vodič je dostupan ovdje.