Tehničke upute i obrasci

Tehničke upute

 1. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za društva za upravljanje fondovima: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD te za fondove: UCITS, AIF, OMF i DMF
 2. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za depozitare
 3. Uputa za popunjavanje web obrazaca za društva za upravljanje: DZU UCITS, UAIF, OMD i DMD
 4. Uputa za popunjavanje web obrazaca za fondove: UCITS, AIF, OMF, DMF
 5. Uputa za popunjavanje web obrazaca za depozitare
 6. Uputa za izračun realnog prinosa mirovinskog fonda
 7. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima u elektroničkom obliku
 8. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih, tromjesečnih i drugih izvještaja obveznog mirovinskog fonda
 9. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondom u elektroničkom obliku
 10. Tehnička uputa za izradu i dostavu godišnjih, polugodišnjih i drugih izvještaja dobrovoljnog mirovinskog fonda
 11. Tehnička uputa  za dostavu dnevnih izvještaja mirovinskih fondova u elektroničkom obliku
 12. Pristupnica za korištenje servisa unosa financijskih i dodatnih izvještaja obveznog mirovinskog fonda
 13. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvještaja o vrednovanju imovine obveznog mirovinskog fonda i izračunu vrijednosti obračunske jedinice obveznog mirovinskog fonda
 14. Pristupnica za korištenje servisa unosa financijskih i dodatnih izvještaja dobrovoljnih mirovinskih fondova
 15. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvještaja o vrednovanju imovine dobrovoljnog mirovinskog fonda i izračunu vrijednosti obračunske jedinice dobrovoljnog mirovinskog fonda
 16. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvještaja društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
 17. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvještaja društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 18. Pristupnica za korištenje servisa unosa izvješća za HNB

Povratak na vrh

Obrasci

Zakon o obveznim mirovinskim fondovima

Registar mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova

 1. Obrazac OMD
 2. Obrazac OMF

Izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave i nadzornog odbora mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

 1. Upitnik za kandidata za člana uprave/nadzornog odbora mirovinskog društva
 2. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora mirovinskog društva

Ostalo

 1. Zahtjev za izdavanje-obnavljanje licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova

Povratak na vrh

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima

Registar mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova

 1. Obrazac MD_dmf
 2. Obrazac DMF

Izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima

 1. Upitnik za kandidata za člana uprave mirovinskog društva

Ostalo

 1. Zahtjev za izdavanje-obnavljanje licence za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova

Povratak na vrh