Tehničke upute i obrasci

Mirovinska osiguravajuća društva

Tehničke upute

 1. Uputa za popunjavanje web obrazaca za mirovinska osiguravajuća društva
 2. Pristupnica za korištenje servisa unosa obrazaca za mirovinska osiguravajuća društva
 3. Pristupnica za korištenje servisa unosa mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih izvješća mirovinskih osiguravajućih društava
 4. Tehnička uputa za izradu i dostavu izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva u elektroničkom obliku

Povratak na vrh

Obrasci

 1. Godišnji financijski i dodatni izvještaji mirovinskog osiguravajućeg društva
 2. Tromjesečni financijski i dodatni izvještaji mirovinskog osiguravajućeg društva
 3. Izvještaj o broju korisnika mirovine i broju ugovora (Obrazac MOD-BKU)
 4. Izvještaj o izračunu naknade za upravljanje imovinom (Obrazac MOD-IN)

Povratak na vrh

Društva za dokup mirovine

Tehničke upute

 1. Tehnička uputa za dostavu izvještaja društva za dokup mirovine u elektroničkom obliku
 2. Pristupnica za korištenje servisa unosa mjesečnih, tromjesečnih i godišnjih  izvještaja društva za dokup mirovine

Povratak na vrh

Obrasci

 1. Financijski i dodatni izvještaji društva za dokup mirovine

Povratak na vrh