Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima podzakonskih akata Hanfe

Objavljeno: 17. veljače 2023.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima sljedećih podzakonskih akata:

  1. PRAVILNIK O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH I DODATNIH IZVJEŠTAJA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA 
  2. PRAVILNIK O KONTNOM PLANU MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
  3. PRAVILNIK O VREDNOVANJU IMOVINE MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
  4. PRAVILNIK O DOZVOLJENIM ULAGANJIMA I OGRANIČENJIMA ULAGANJA IMOVINE ZA POKRIĆE TEHNIČKIH PRIČUVA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
  5. PRAVILNIK O ADEKVATNOSTI KAPITALA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
  6. PRAVILNIK O INTERVENTNIM PRIČUVAMA MIROVINSKOG OSIGURAVAJUĆEG DRUŠTVA
  7. ODLUKA O OBLIKU, SADRŽAJU I ROKOVIMA IZVJEŠTAVANJA SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Javno savjetovanje trajat će u razdoblju od 16. do 24. veljače 2023. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika i odluke može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Ostale obavijesti