Mirovinska osiguravajuća društva i društva za dokup mirovine

Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima

 1. Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 22/14, 29/18 i 115/18)

Pravilnici

 1. Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 121/16)
 2. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 37/16 i 121/16)
 3. Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara (NN, br. 7/16)
 4. Pravilnik o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15)
 5. Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 103/14)
 6. Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 103/14)
 7. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 101/14)
 8. Pravilnik o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva u okviru obveznog mirovinskog osiguranja (NN, br. 99/14)
 9. Pravilnik o reviziji izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 98/14)
 10. Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 98/14, 45/16 i 42/17)
 11. Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 98/14 i 121/16)
 12. Pravilnik o ponudi mirovinskih programa mirovinskih osiguravajućih društava (NN, br. 98/14)
 13. Pravilnik o redovitim izvješćima mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 86/14)
 14. Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva - neslužbeni pročišćeni tekst (NN, br. 74/14 i 121/16)
 15. Pravilnik o promidžbenim aktivnostima i mrežnoj stranici mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 72/14)
 16. Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela (NN, br. 72/14)
 17. Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva (NN, br. 72/14)
 18. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih osiguravajućih društava (NN, br. 60/14)
 19. Pravilnik o djelomičnoj jednokratnoj isplati korisniku starosne i prijevremene starosne osnovne mirovine (NN, br. 9/19)
 20. Pravilnik o rasporedu člana obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo (NN br. 35/19)

Povratak na vrh

Smjernice

 1. Smjernice za primjereno upravljanje rizicima informacijskih sustava subjekata nadzora
 2. Smjernice za provedbu revizije informacijskog sustava subjekata nadzora od strane revizorskih društava

Povratak na vrh

Odluke

 1. Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2019. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda (Narodne novine broj 4/19)

Povratak na vrh

Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine

Zakon o doživotnoj otpremnini odnosno dokupu mirovine (NN, br. 153/13)

Pravilnici

 1. Pravilnik o vođenju računovodstva društva za dokup mirovine (NN, br. 37/16)
 2. Pravilnik o ulaganjima društva za dokup mirovine (NN, br. 72/14

Povratak na vrh