Mogućnosti i troškovi isplate mirovine

Osnovni termini – isplata mirovine iz trećeg stupa

Mirovinski fond imovina je bez pravne osobnosti i u njemu se prikuplja novac koji uplaćuju njegovi članovi, koji su ujedno i vlasnici fonda. Mirovinskim fondom upravlja mirovinsko društvo. Njegova je zadaća ulaganje tog novca radi povećanja vrijednosti imovine fonda. Cilj je takvog ulaganja svakom članu fonda omogućiti isplatu što veće mirovine u budućnosti. Mirovina je periodična isplata u novcu za koju možete birati tko će vam je isplaćivati. Da biste „išli u mirovinu“ morate imati barem 55 godina ili 50 ako je ugovor o članstvu sklopljen prije 1.1.2019. Mirovina se može isplaćivati putem:

  • mirovinskog fonda,
  • mirovinskog osiguravajućeg društva i/ili
  • društva za životno osiguranje.

 Mirovinsko osiguravajuće društvo je društvo čija je osnovna zadaća isplata mirovina korisnicima mirovina prema mirovinskim programima, kao i ulaganje uplaćenih sredstava u najboljem interesu osiguranika odnosno korisnika.

 Društvo za životno osiguranje je društvo koje pruža usluge životnih osiguranja među kojima može biti i isplata mirovinske rente na temelju prikupljenih sredstava u okviru dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Mirovina može biti privremena ili doživotna, s time da je određen dio sredstava moguće isplatiti i jednokratno.

Primjeri izračuna mirovine mogu se vidjeti ovdje.